Aarhus University Seal

De ordinære lønforhandlinger er udskudt til efteråret

Ledelse og tillidsfolk skal ikke til forhandlingsbordet i foråret. Lønsystemer og lønaftaler er først klar til forhandlinger i efteråret.

Ved denne tid plejer ledelse og tillidsrepræsentanter at sætte sig på hver sin side af forhandlingsbordet ved den årlige lønforhandling. Men ikke i år. For hovedsamarbejdsudvalget har sammen med universitetsledelsen besluttet undtagelsesvis at udskyde forhandlingerne til efteråret.
Det sker af flere grunde, forklarer Finn Folkmann, der er fællestillidsrepræsentant og næstformand i hovedsamarbejdsudvalget samt medlem af lønudvalget.
– De årlige lønforhandlinger skulle egentlig foregå fra 1. april 2012, men på det tidspunkt var ikke alle lønaftaler endnu forhandlet på plads. Samtidig havde ledelsen vanskeligt ved at blive færdige med at ensrette lønsystemerne på tværs af organisationen. Derfor valgte vi i lønudvalget under hovedsamarbejdsudvalget at henstille til ledelsen og hovedsamarbejdsudvalget at udskyde lønforhandlingerne, til de fælles lønsystemer og alle lønaftaler er på plads. Det giver også mulighed for, at vi inden den egentlige lønforhandling kan få gennemført restforhandlinger med de folk, der har fået nye opgaver og mere ansvar, forklarer Finn Folkmann.
Finn Folkmann er da også godt tilfreds med beslutningen og understreger, at den ikke får økonomiske konsekvenser for medarbejderne. I år udbetales eventuelle lønforbedringer nemlig med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2012.
– Ved at udskyde forhandling-erne sikrer vi, at alle parter får ordentlig mulighed for at forberede sig. For de kommende år fra 2013 er det hensigten at gennemføre de årlige lønforhandlinger i foråret fra 1. april.

Beklager sen udmelding

Louise Gade, vicedirektør for AU HR, understreger, at både ledelsen og medarbejderrepræsentanterne er enige om, at beslutningen er fornuftig.
– Vi er i en periode, der stadig er præget af forandringer, og derfor udskyder vi i år forhandlingerne. Det sker for at sikre en bedre proces for lønforhandling-erne frem for at jappe dem igennem. Målet er fremover at sikre en transparent og ensartet proces, hvor alle lønforhandlinger foregår i samme kvartal og efter samme proces i modsætning til tidligere, hvor der har været mange forskellige forhandlingstidspunkter og processer, forklarer hun.
Både Louise Gade og Finn Folkmann beklager dog, at udmelding-en er kommet så sent, at de medarbejdere, der normalt forhandler løn i foråret, har nået at bekymre sig over, hvorfor de ikke er blevet indkaldt til lønforhandling.
– Det er beklageligt, og man må sige, at vi alle har et generelt udviklingspotentiale i forhold til at kommunikere beslutninger ud så tidligt som muligt. Men i denne forbindelse har vi først kunnet melde noget ud, efter at den endelige beslutning var truffet i hovedsamarbejdsudvalget, forklarer Louise Gade.