Aarhus University Seal

Det sker den 9. marts

Mødestreaming, dekanturné og dækning på både digitale og trykte medier. Tidsplanen for, hvordan den største forandring i universitetets historie bliver offentliggjort, er ved at være på plads.

Den overordnede tidsplan er ved at være på plads for, hvordan den nye struktur for Aarhus Universitet bliver offentliggjort. Og når universitetsledelsen har vist den sidste PowerPoint-slide ved det store medarbejdermøde den 9. marts, er det blot startskuddet til en proces, der kommer til at inddrage alle medarbejdere og vare i både uger og måneder. UNIvers beskriver begivenhederne med særligt fokus på de første dage.

Struktur og vision lægges frem

Ved et stormøde for medarbejderne i Aulaen den 9. marts kl. 14.30 vil universitetsledelsen præsentere den nye vision og struktur for universitetet. Mødet vil samtidig blive streamet på internettet og vist på storskærm på Aarhus Universitets øvrige lokaliteter rundt omkring i landet.
Mødet vil blandt andet løfte sløret for de nye institutter, den fremtidige administrative struktur, fordelingen af dekanernes tværgående områder og strukturen for ph.d.-skoler, studienævn og akademiske råd.

Dekaner tager på turné

I dagene efter den 9. marts tager de fire dekaner på turné til de forskellige lokaliteter inden for deres hovedområder. Her vil det være muligt at høre mere og spørge til den nye struktur på de enkelte hovedområder.

Uddyber på web og papir

I dagene efter medarbejdermødet kan man finde yderligere oplysninger om det  nye Aarhus Universitet på adressen medarbejdere.au.dk. Her vil både ligge vedtag-elser i fuld længde og interviews med en lang række nøglepersoner. Universitetet udgiver desuden en særlig informationsavis om fremtidens visioner og struktur. Den vil for en tid overtage standerne fra UNIvers overalt på universitetet og desuden blive omdelt i medarbejdernes dueslag.

Nærmeste leder orienterer

I dagene umiddelbart efter den 9. marts vil en lang række ledere på både hovedområder, institutter, centre, samt administrationen indkalde medarbejderne til opfølgende møder med henblik på at diskutere konsekvenserne af den nye struktur.

Hvad sker der med mig?

I ugerne og månederne efter den 9. marts skal den nye struktur udmøntes på hovedområder, institutter og afdelinger.
Hvordan intern omplacering og den såkaldte ”ønskerunde” blandt medarbejderne bliver udført, vil blive meldt ud sammen med beslutningerne den 9. marts i alle relevante medier.

Fest den 17. juni.

For at markere tilblivelsen af det nye Aarhus Universitet vil der fredag den 17. juni 2011 blive afholdt en fælles fest for alle medarbejdere og studerende.