Aarhus University Seal

Første skridt mod ny rektor

Sammen med resten af bestyrelsen er formand Michael Christiansen ved at tage de første skridt hen imod ansættelse af ny rektor, som skal afløse Lauritz B. Holm-Nielsen, når han efter otte år på posten går af i august 2013.

Der er ikke et sekunds tøven fra universitetets bestyrelsesformand Michael Christiansen, når han bliver spurgt om, hvorvidt det forestående rektorvalg er den vigtigste opgave i hans formandstid.
– Ja, det er det. Uden sammenligning. Det er vigtigt at vælge dekaner, det er vigtigt at vælge prorektor og direktør, men man kommer ikke udenom, at valget af den allerøverste leder – her som alle andre steder – er et meget afgørende valg. Det er rektor, der er den øverste ledelse på universitetet, siger han. 

Bestyrelsesudvalg næsten nedsat

Sammen med resten af bestyrelsen er Michael Christiansen næsten færdig med at nedsætte det ansættelsesudvalg, der skal stå for den formelle ansættelsesproces. Næste skridt er, at de akademiske råd skal indstille medlemmer til den rådgivningsgruppe, der ligeledes er en central del af ansættelsesproceduren. Det forventer han, at de akademiske råd skal gøre i løbet af oktober.
– Derefter vil vi udarbejde et jobopslag, så rektorstillingen kan blive slået op fuldstændig ligesom andre stillinger. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at man har opslaget klar til offentliggørelse i november, så man efter nytår kan tage fat på selve ansættelsesprocessen, siger han.

Ikke bare en virksomhedsleder

Ifølge Michael Christiansen er det endnu for tidligt at løfte sløret for de kriterier, man vil bruge til at lede efter en ny rektor.
– Men jeg vil godt sige, at ansættelsen kommer til at kræve utrolig meget rettidig omhu af os som bestyrelse. Både i vurderingen af kriterierne, vi vælger efter, i vurderingen af ansøgerne og i vurderingen af samspillet med den øvrige ledelse. Rektor er ikke bare leder af en virksomhed, men også en offentlig person, som skal placere universitetet i en meget stor samfundsmæssig sammenhæng. Så vi leder efter en person, som ikke ”bare” er forsker, men også er alt muligt andet.


Det siger vedtægterne blandt andet om rektorvalget:

(Se den fulde ordlyd i universitetets vedtægter §§ 30-31, som kan findes på au.dk)

  • Stillingen som rektor skal slås op eksternt efter reglerne om stillingsopslag i staten.
  • Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.
  • Rektor skal have erfaring med ledelse og organisering af forskningsmiljøer og skal have indsigt i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.
  • Selve ansættelsesproceduren skal sikre, at rektor har faglig og ledelsesmæssig legitimitet.