Aarhus University Seal

Forstår ikke flytning til Aarhus

AU vil samle it-relateret forskning i Aarhus. På Campus Emdrup undrer forskere sig over, at it-pædagogisk forskning skal fjernes fra den øvrige pædagogiske forskning.

Hvis forskere i It-pædagogik og børnelitteratur skal flytte til Aarhus, går det ud over vores forskning og uddannelser, siger forskere på Danmarks Pædagogiske Universitetskole. De kræver, at AU's ledelse annulerer flytningen af 20 forskere. Foto: Roar Lava Paaske / AU-foto

Et foregangsuniversitet når it, læring og pædagogik skal gå op i en højere enhed.
Det er ambitionen for Aarhus Universitet, som vil samle stort set al it-relateret forskning i it-byen Katrinebjerg. Herunder den it-pædagogiske forskning på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) i Emdrup.
Og det vækker både forundring og protester på AU’s østlige campus.
– Hele satsningen på it-pædagogik bliver flyttet fra det miljø, der i øvrigt arbejder med pædagogik, siger lektor Mie Buhl, der leder forskningsprogrammet ”Medier og it i læringsperspektiv” på DPU.
Sammen med 17 kolleger kan hun se frem til i løbet af nogle år at skulle forske og undervise i Aarhus.
– Men vi savner stadig faglige begrundelser for at skulle flytte både geografisk og organisatorisk. Vi har heller ikke fået svar på, hvilke faglige aktiviteter, vi skal lave i Aarhus, siger Mie Buhl.

Ønsker kritisk masse

Svaret er, at de skal fortsætte med det arbejde, de laver nu, lyder det fra dekan Mette Thunø.
– For mig er det en satsning, at forskningen i den bedste brug af it i undervisning får alle muligheder for at blomstre i Aarhus, siger hun.
Ifølge dekanen skal flytningen skabe en kritisk masse for it-forskning i et pædagogisk perspektiv samtidig med, at den forskning skal spille sammen med bl.a. Datalogi, Informations- og Medievidenskab, Arkitektskolen og Forskerparken Symbion, der alle har adresse på Katrinebjerg.
– Vi har på Arts Campus Aarhus allerede et Center for It og Læring, som arbejder i dette meget tværfaglige miljø, som forskerne fra Emdrup også vil komme til at nyde godt af, mener Mette Thunø.
På Katrinebjerg skal størstedelen af forskerne fra Emdrup indgå i Center for Universitets- og Ungdomsuddannelsespædagogik sammen med fire forskere fra Center for It og Læring.
– Det bliver et forskningstungt center, som også skal udføre opgaver for Undervisningsministeriet. Her er der stor interesse for at styrke den it-relaterede læring, forklarer Steffen Brandorff, der er fungerende institutleder på Informations- og Medievidenskab.

Renser pædagogisk miljø

På DPU har VIP-klubben krævet, at AU-ledelsen trækker flytningen af forskere fra både ”It og Medier” samt Center for Børnelitteratur (se artikel på denne side) tilbage, fordi det vil gå ud over andre forskningsmiljøer på DPU og gøre det vanskeligt at gennemføre en række uddannelser.
De it-relaterede forskere, der nu skal flytte, er først og fremmest pædagogiske forskere især i forhold til folkeskolen, fastslår Mie Buhl.
– Vores forskning knytter sig til den fagdidaktik inden for bl.a. dansk og matematik, der udvikles på DPU, så vi er del af et miljø, der er etableret på kryds og tværs af mange områder. Det miljø renser man nu for it-pædagogisk forskning, siger Mie Buhl.
Hun mener, at universitetsledelsen kunne have fremlagt sine ideer for de involverede forskere i Emdrup og Aarhus og spurgt, om de kunne se noget interessant i dem, og hvordan det kunne fungere bedst muligt.
– Det ville være en start på en faglig udvikling, synes Mie Buhl.
– Det kunne vi også have gjort, siger Mette Thunø.
– Jeg har bare konstateret, at der ikke er opstået mange samarbejder på dette område, siden DPU og AU fusionerede i 2007. Vi har også hørt medarbejderne, og nogle af høringssvarene har jeg taget til efterretning. Filosofferne i Emdrup havde f.eks. fornuftige argumenter for, at de ikke skulle bringes sammen med filosofferne i Aarhus, siger Mette Thunø og understreger, at det hele tiden har været meningen, at DPU skal udbygge sine aktiviteter i Aarhus.
– 30-40 procent af DPU’s undervisning foregår allerede på Trøjborg, og de aktiviteter vil vi i de nærmeste år styrke med nyansættelser, så vi kan opbygge et stærkt pædagogisk og didaktisk forskningsmiljø også på Campus Aarhus.