Aarhus University Seal

Giv os et studenterombud på AU

Af Maria Juhler, Karen Marie Kjeldsen og Benjamin Bilde Boelsmand, Studenterrådets spidskandidater til universitetsbestyrelsen

Universitetsvalg

Et studenterombud er vigtigt! Det vil sikre, at vi studerende har et sted, vi kan henvende os med sager, der ikke kan placeres andre steder inden for universitetsbureaukratiet. I dag har vi ikke mulighed for at gå til en uafhængig instans og få behandlet en urimelig sag som f.eks. chikane, diskriminering eller lignende.

Københavns Universitet er netop i gang med oprettelsen af et studenterombud. Ombuddet skal beskytte de studerende i udsatte situationer. Det kommer i forlængelse af ”Penkowa-sagen”, som omhandler den kendte hjerneforskers bedrageri og underslæb. Her kom en studerende i klemme – den studerende mødte en mur af bureaukrati frem for hjælp. Der var nemlig ingen steder at gå hen for at hente støtte og rådgivning. Det må bare ikke ske. Slet ikke, når det både handler om den studerendes ry, karriere og retssikkerhed.

Det er ikke rimeligt, at der ikke er et sted at gå hen, når man bliver udsat for en sådan situation. Derfor ønsker vi i Studenterrådet, at vi også på Aarhus Universitet får oprettet et studenterombud. Vi har heldigvis ikke haft en ”Penkowa-sag”, men hvorfor ikke forebygge, inden man står med et reelt problem?

Det er helt essentielt, at studerende fremadrettet beskyttes mod lignende situationer. Allerede nu har både professorer og teknisk personale på universitetet tillidsmænd, som de kan henvende sig til, hvis de har brug for rådgivning eller sparring. Studerende, herunder også instruktorer og studentermedhjælpere, mangler en lignende instans at gå til, og de er derfor ikke beskyttet fra mulige udsatte situationer.

Helt konkret mener vi, at studenterombuddet skal være en eller flere ansatte, som ligesom Folketingets ombudsmand kan gå ind i sager og kaste et kritisk og uafhængigt blik på de studerendes sager.

Netop uafhængigheden er helt central, når det handler om at sikre de studerendes retssikkerhed. I dag er der allerede huller i systemet. Selvom studerende ganske vist har mulighed for eksempelvis at klage over et eksamensforløb, er det tankevækkende, at det er de samme personer, som man klager over, der i første omgang vurderer sagen. Der er derfor behov for en uafhængig ”vagthund”, som kan vurdere, om de studerendes klagesager er blevet retfærdigt behandlet. Når det drejer sig om urimeligheder, som ligger uden for spørgsmål om undervisning og karaktergivning, findes der slet ingen vejledning eller procedure. Her står den studerende helt alene med problemet. 

Det er vigtigt at påpege, at studenterombuddet ikke skal erstatte allerede eksisterende klageinstanser. Meningen er, at studenterombuddet skal fungere som en selvstændig instans. For eksempel skal der også sættes fokus på procedurer eller overflødige regelsæt i forbindelse med eksempelvis udveksling, skift af studium eller praktikforløb. Derudover vil studenterombuddet kunne forhindre, at en studerende kommer i klemme i en situation lignende den, vi så på Københavns Universitet. Studenterombuddet kan således bidrage på en række punkter og være med til at højne kvaliteten og fleksibiliteten for de studerende.


Det skal du stemme til

Hvilke nævn og udvalg, du har stemmeret til, afhænger af, hvor du er ansat, og hvad du studerer. Alle studerende og videnskabelige medarbejdere har stemmeret til bestyrelsesvalget. Vil du opstille til valget, skal du gøre det inden 14. november. Se hvordan på www.au.dk/valg
Det vælger vi repræsentanter til:

  • ARTS: 1 akademisk råd, 1 ph.d.-udvalg og 4 studienævn
  • SCIENCE AND TECHNOLOGY: 1 akademisk råd, 1 ph.d.-udvalg og 1 studienævn
  • HEALTH: 1 akademisk råd, 1 ph.d.-udvalg, 7 studienævn og 1 uddannelsesudvalg
  • BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES: 1 akademisk råd, 1 ph.d.-udvalg, 6 fagstudienævn, 1 HD-studienævn  og 1 Master-studienævn. Der er først valg til hovedområdestudienævnet på BSS i starten af det nye år.


Vil du vide, hvad de egentlig laver i de forskellige råd, nævn og bestyrelser, kan du læse meget
mere om det i de næste numre af UNIvers.


Sådan stemmer du

Selve afstemningen foregår elektronisk fra www.au.dk/valg i perioden 29. november til 2. december 2011. Du kan stemme fra en hvilken som helst computer med internetopkobling
på et hvilket som helst tidspunkt i afstemningsperioden.

For at kunne stemme skal du være registreret i AU’s selvbetjening, da din adgangskode til valgsystemet er den samme som til selvbetjeningen.

Kan du ikke huske din kode til selvbetjeningen, eller har du ikke benyttet selvbetjeningen før, kan du finde en vejledning på www.au.dk/valg, eller du kan kontakte Valgsekretariatet.