Aarhus University Seal

Har Aarhus Universitet glemt, hvem det er til for?

Af Rasmus Pedersen formand for Konservative Studenter

Illustration: Louise Thrane Jensen

Spørgsmålet i overskriften må man som studerende have stillet sig selv i den seneste tid. Mange studerende oplever at få alt for lidt undervisning, der for ofte er af for lav kvalitet. Imens kan de i Aarhus Universitets kommunikation læse, at de går på et universitet i verdensklasse, der leverer moderne undervisning og giver dem de kompetencer, erhvervslivet efterspørger.
Det billede kan de fleste studerende ikke genkende i deres hverdag. De oplever sporadisk undervisning og omflytninger, der ødelægger de sociale miljøer, som er så vigtige for et godt studieliv. Det er som om, der er kommet en kløft mellem en administration, der lever i en verden af spin og plusord, og de studerende, der frustrerede oplever en hverdag, hvor fagligheden er under pres, og de enkelte studier oplever en faldende grad af frihed til selv at bestemme det faglige indhold.

Oplevelsen af en administration, der i stigende grad lever sit eget liv uden hensyntagen til det, der er et universitets egentlige kerneydelse, forskning og undervisning på højeste niveau, er helt reel.
Faglighed går forud for tværfaglighed, og solid viden er grundlaget for de kompetencer, erhvervslivet efterspørger. Kompetence uden viden og tværfaglighed uden solidt grundlag bliver for nemt til indholdsløse fraser. Meget af den grundforskning og undervisning, der foregår på et universitet, er i sagens natur teoretisk og ikke umiddelbart let omsættelig i det private erhvervsliv. Men på langt sigt er den uvurderlig. Det er fundamentet for universitetets unikke rolle som en institution, der på samme tid skaber forskningsresultater og formidler dem til de studerende. Derfor er vi særdeles skeptiske over for den erhvervsretning, der for tiden foregår på Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet skal skabe de bedste rammer for, at studerende tilegner sig så meget viden som muligt i løbet af deres studie. Det betyder, at en universitetsuddannelse skal stille krav til den studerende: krav til selvstændighed og interesse. Studerende skal have mere undervisning, og det skal være nemmere at tage flere fag. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, hvor Aarhus Universitet optager flere og flere studerende uden at have nogle tiltag for at sikre fagligheden, udvikler universitetet sig til en fabrik, hvor de studerende bliver en metervare.

En stemme på Konservative Studenter til universitetsvalget er derfor en stemme for en bestyrelse, der tager de studerendes oplevelser og behov alvorligt. Det er en stemme for ikke at slække på faglighed til fordel for mere erhvervsretning og en stemme for, at de enkelte studiers selvstændighed og tilhørsforhold ikke blot bliver til redskaber i et bureaukrati, men betragtes som det, de faktisk er: universitetets kerne.
Et universitet starter nemlig ikke oppefra med ledelsen, men nedefra med de studerende.