Aarhus University Seal

Medarbejderflertallet er kvinder – men chefen er stadig en mand

Kvinderne er i flertal blandt de menige medarbejdere på de danske universiteter. Det viser en ny ligestillingsredegørelse, som UNIvers har fået et smugkig i. Men blandt de absolutte topchefer er mere end fem ud af seks stadig en mand.

Selvom det er med en lille margin, er det ganske vist. Siden sidste ligestillingsredegørelse i 2009 er kvinderne nu kommet i flertal blandt de menige medarbejdere på de danske universiteter. Det viser tal fra statens nye ligestillingsredegørelse, som UNIvers har fået lov at se inden offentliggørelsen.
– Det er naturligvis glædeligt, men vi må huske på, at kønsfordelingen stadig er skæv flere steder, blandt andet på ledelsesniveau, forklarer Susanne Bødker, der er medlem af det nye udvalg for mangfoldighed på Aarhus Universitet og medlem af universitetets bestyrelse.
Denne tendens er også at aflæse i de nye tal. Mens andelen af kvinder blandt ikke-cheferne på universiteterne har sneget sig op på 50,9 procent og dermed lige netop udgør flertallet, ser det ganske anderledes ud blandt lederne på landets højeste uddannelsesinstitutioner. Her er det nemlig stadig kun 30,1 procent, der er kvinder. Ser man isoleret på de øverste universitetschefer – det er for eksempel  professorerne og toplederne i administrationen – udgør kvinderne kun 15,2 procent.
– Det er ikke udelukkende et problem på universitetsniveau, at ledelsen ikke afspejler kønssammensætningen i medarbejderstaben generelt. Det ser vi adskillige steder i samfundet, siger Susanne Bødker, der på ingen måde er overrasket over tallene i den nye redegørelse.
– Tilbage i 80’erne sad jeg i et lignende udvalg, der diskuterede ligestillingen på universiteterne, og jeg kan konstatere, at det er fuldstændig identiske problemer, vi diskuterer i dag. Udviklingen er gået meget langsomt. På universitetsniveau kan vi forsøge at påvirke problemstillingen på forskellige måder. Man kunne blandt andet gøre kvinder mere synlige i bedømmelsesudvalg eller indføre kønskvoter for lektorater og professorater. Men skal man opnå en omfattende forandring, må man sætte ind på samfundsniveau, mener Susanne Bødker. 
Ligestillingen på Aarhus Universitet vil ifølge Susanne Bødker fremover være et centralt fokusområde for det nye udvalg for mangfoldighed, der i december holdt konstituerende møde.