Aarhus University Seal

Nye initiativer skal fremme ligestillingen på AU

Ny mentorordning, beskrivelser af karrierevejene på AU og en besøgsrunde på hovedområderne er blandt de nye initiativer, der skal fremme mangfoldigheden og ligestillingen på AU – og ikke mindst forhindre, at talenter forlader AU.

– Det er en vigtig præmis for mangfoldighedsindsatsen, at man ikke alene fokuserer på kvindeperspektivet, men på, at universitetet vil have de bedste forskere og undervisere, fortæller vicedirektør Louise Gade. Foto: Lars Kruse

Efter en periode, hvor der har været lidt stille på ligestillingsfronten på AU, barsler AU HR og Udvalget for Mangfoldighed med flere nye tiltag, der skal styrke mangfoldigheden på AU og bidrage til at holde på forskningstalenterne.
– At der ikke har været oplevet så stor aktivitet på ligestillingsområdet det sidste års tid, betyder ikke, at folk rundt om i organisationen ikke har været opmærksomme på ligestillingen, slår Louise Gade, vicedirektør for AU HR og formand for Udvalget for Mangfoldighed, fast, inden hun løfter sløret for de nye tiltag.
– Vi har været i en forberedende fase, men det rykker rigtigt meget nu, forsikrer hun.
En af de ting, AU HR allerede har sat i gang, er et ledelsesudviklingsforløb for både forskningsledere og institutledere. Her er fokus ikke specifikt ligestilling, men et generelt ønske om at styrke AU som arbejdsplads. Louise Gade forventer imidlertid, at initiativet vil gavne mangfoldigheden på AU.
– Frafaldsanalyserne viser, at god ledelse, gode MUS-samtaler og karrierevejledning er noget af det, som efterlyses af de ansatte, der er faldet fra. God ledelse er samtidig en del af det at skabe en god arbejdsplads, hvor mangfoldigheden kan trives, forklarer Louise Gade.

Tydeligere karriereveje

Frafaldsanalysen pegede også på, at flere af de kvindelige forskere, der har forladt AU, efterlyser større synlighed omkring karrierevejene på AU, fortæller Louise Gade. Det forhold bliver nu adresseret, og en styregruppe med tidligere dekan Bodil Due som formand arbejder på at beskrive karrierevejene for både VIP’er og TAP’er.
– Det kan være med til at skabe større bevidsthed og tryghed blandt de ansatte. Man bliver ikke garanteret en stilling, for det ligger i det universitære dna, at der er konkurrence om stillingerne, men det gør det tydeligt for de ansatte, hvad de skal arbejde hen imod, forklarer Louise Gade.    
Foruden de to projekter, som allerede er i gang, forventer AU HR og Udvalget for Mangfoldighed at lancere en ny mentorordning for både mænd og kvinder i løbet af 2013. Konceptet er under udvikling på baggrund af to pilotprojekter, der har kørt på det tidligere NAT og ASB. Derudover vil Udvalget for Mangfoldighed medio 2013 invitere sig selv på besøg på de fire hovedområder for at skabe en dialog om, hvad man gør for ligestillingen og mangfoldigheden på hovedområderne.

AU vil have de bedste

Fælles for initiativerne er, at de ikke er rettet specifikt mod kvinder.
– Det altoverskyggende fokus for AU er at blive endnu bedre til at fastholde de bedste forskningstalenter. Det er en vigtig præmis for mangfoldighedsindsatsen, at man ikke alene fokuserer på kvindeperspektivet, men på, at universitetet vil have de bedste forskere og undervisere, og heriblandt er der mange kvinder, som vi gerne vil være bedre til at fastholde i en universitetskarriere, siger Louise Gade.