Aarhus University Seal

Psykisk sygdom er også et handicap

Psykisk sygdom er ikke længere så stort et tabu. Flere studerende får handicaptillæg for psykiske lidelser.

Modelfoto: Lars Kruse | AU-foto

Hvis du har en psykisk lidelse som for eksempel autisme, angst eller depression, er det muligt at få handicaptillæg. Flere og flere studerende bliver opmærksomme på denne mulighed, og antallet af studerende, der får handicaptil-læg for ”psykiske funktionsnedsættelser”, er tredoblet de sidste fem år. Stigningen skyldes flere faktorer. Det forklarer Mads Ask Andersen, der er AC-fuldmægtig på SU-kontoret.
– Flere studerende får psykiske vanskeligheder. Samtidig er det ikke længere så tabubelagt at være psykisk syg. De studerende kan godt snakke om det med hinanden, og på den måde bliver flere opmærksomme på, at man kan få økonomisk hjælp, siger han og understreger, at det ikke kun er de psykiske handicaps, der fylder i ansøgningerne om ekstra SU.
– Helt generelt stiger antallet af sager, hvor studerende søger om ekstra SU på baggrund af det ene eller andet, siger han.