Aarhus University Seal

Redelighed og satire

Hvordan forløber en forskers arbejdsdag? Videnskabshistorikeren, lektor Hanne Andersen fortæller her om en januardag med møder og forberedelser til et nyt semester.

Hanne Andersen, som er lektor og centerleder ved Center for Videnskabsstudier, har skrevet dagbog en dag for UNIvers. Foto: Lars Kruse

6.15: Vækkeuret ringer.

8.15: Møder på kontoret. Svarer på nogle e-mails inden dagens første møde.

8.48: Af sted gennem parken til møde i instituttets VIP-forretningsudvalg kl. 9.

8.58: Centerets undervisningsansvarlige prøver at få fat i mig om en hastesag, men jeg er på vej ind i elevatoren, så forbindelsen ryger. Han når at sige, at han vil sende en mail.
9.00: Forretningsudvalgsmøde. Det foregår i det bygningskompleks, hvor både studieadministrationen og HR befinder sig, så jeg benytter mig af lejligheden til også at snakke med dem om nogle løbende sager. Jeg sætter pris på at kunne mødes ansigt til ansigt og ikke kun kommunikere elektronisk.

11.00: Går gennem kantinen og køber en bakke salat. Vi har ikke kantine i vores egen bygning.

11.10: Tilbage på kontoret til flere e-mails og opfølgning på diverse administrative sager, herunder forberedelse af vores flytning til marts. Når også at få skrevet en lille hilsen til en af studieområdets medarbejdere, som har været meget hjælpsom i forbindelse med vores undervisningsplanlægning. Man kan mange steder godt mærke, at organisationen for tiden er hårdt presset af hele omstruktureringen: it-omlægningerne, nye telefonnumre, nye hjemmesider osv. på en gang, så det er vigtigt at huske også at give positive tilbagemeldinger.

12.10: Tager min frokost med op i kaffestuen. Vi har besøg af en lektor emeritus, som for tiden bor i Nuuk, så vi snakker en del om Grønland. Men også lidt om Australien, da en af vores undervisere netop er vendt hjem derfra, og en ph.d.-studerende og en lektor skal dertil på forskningsophold her i foråret.

12.30: Tilbage til kontoret.

12.33: Vejledningsmøde med en af mine ph.d.-studerende. I mit felt forsker de fleste enkeltvis, men jeg har en gruppe med tre ph.d.-studerende og en postdoc, der arbejder med meget beslægtede emner, og vi arbejder meget sammen om vores forskning. Det er både givende og sjovt.

13.44: Taler med et par undervisere om de mange eksamensopgaver, der skal rettes. De er ved godt mod, selv om det er store bunker, de skal igennem. Jeg skal også have en stak, men den kommer først om et par dage. Får også talt om planer for forårets undervisning.

14.26: Gennemgår dagens punkter i Oracle-kalenderens opgaveliste: forberede forelæsninger til første kursusgang i Nanoteknologiens videnskabsteori, forberede et foredrag om videnskabsteori til et af de andre naturvidenskabelige institutter og få set på noget materiale til et samarbejde med Douglas Allchin fra University of Minnesota, der fra 1. marts skal være gæsteforsker på instituttet. Jeg kan se, at der ikke bliver tid til det hele, så jeg får i første omgang sorteret det materiale, jeg vil bruge til videnskabsteorikurset. Samler det i en mappe, som jeg kan tage med hjem og arbejde med i weekenden.

15.06: Begynder på foredraget og får samlet de cases, der skal være centrale.

15.34: Douglas Allchin er det vigtigt at få skrevet til. Dels skal vi have aftalt noget praktisk i forhold til hans ankomst, dels skal han have noget materiale til brug for vores kommende samarbejde. Jeg afholder et kursus for naturvidenskabelige ph.d.-studerende i ”Scientific Practice”, der omfatter de traditionelle emner for kurser i videnskabelig redelighed, men som også inddrager nogle videnskabsteoretiske emner, der kan give et bredere perspektiv. Douglas Allchin er en videnskabsteoretiker, der bl.a. arbejder med fejl i videnskab, og vi vil sammen udvikle et kort og kompakt ph.d.-kursus, som har fokus på at analysere fejl. Som forberedelse skal jeg sende ham noget samlet materiale om mit kursus i ”Scientific Practice”, herunder indtryk fra de eksamensopgaver, der lige er afleveret, samt resultatet af kursisternes evaluering, som også vil være vigtig for, hvordan vi sammensætter det næste kursus. Evalueringen er ikke færdig endnu, men jeg går i gang med eksamensopgaverne, så jeg kan få et indtryk af dem.

17.10: Hjemad. Nogle timers fri.

19.26: Har problemer med at få min iPad til at synkronisere med min Oracle-kalender. Går alle indstillinger efter, men kan ikke finde fejlen. Problemerne er kommet, efter jeg har opdateret iPad’ens software, så jeg må spørge en af kollegerne i morgen, om han har haft tilsvarende problemer.

19.36: Læser nogle flere eksamensopgaver fra ”Scientific Practice”.

20.07: Går i gang med at forberede næste uges forelæsning.

21.47: Nu kalder hovedet på romanlæsning. På det sidste har jeg moret mig med at læse nogle satiriske universitetsromaner, blandt andre Straight Man af Richard Russo.  Romanen følger en konstitueret institutleder på et amerikansk andenrangs-universitet i en situation, hvor semesteret starter uden der er et budget og med fyringstrusler. Han truer med at dræbe en and i universitetsparkens lille sø hver dag, indtil han får udmeldt et budget. Der er mange gode oneliners i den – og det er efterfølgende svært at gå forbi ænderne i parken uden at smile. Og Helene Uris De beste blant oss foregår ved et Institut for Futuristisk Lingvistik og handler om ambition, ærgerrighed og uredelighed. Også her er der mange morsomme beskrivelser af konflikter, politik, og moderne universitets-”management” Min interesse for universitetssatire startede år tilbage, da jeg efter mit ph.d.-forsvar fik Kingsley Amis’ Lucky Jim af en af bedømmerne med en bemærkning om, at her kunne jeg se, hvad jeg gik ind til, hvis jeg valgte at fortsætte i den akademiske verden. Men nu har jeg haft Jennifer Egans A Visit from the Goon Squad liggende siden oktober, så det er den, jeg går i gang med.

22.30: Så er dagen helt slut.


Hanne Andersen

Hanne Andersen er lektor og centerleder ved Center for Videnskabsstudier og forsker i videnskabsteori, bl.a. hvordan viden udvikles i interdisciplinære sammenhænge. Hun er leder af forskningsprojektet ”Philosophy of Contemporary Science in Practice”, der støttes af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation under programmet Kvindelige forskningsledere.
Hun bor i Aarhus, er gift og har ingen børn.