Aarhus University Seal

Så er det tid til fornyelse!

Af Simon Terp og Katrine Leth Svendsen, spidskandidater for Frit Forum til universitetsbestyrelsen

Universitetsvalg

Hvis I giver en psykologistuderende jeres stemme til universitetsvalget, så giver I ikke jeres stemme til en psykologistuderende. Hvis I giver en gut fra kemi jeres stemme til universitetsvalget, så giver I ikke jeres stemme til en gut fra kemi ... I bedste fald er det lidt mærkværdigt og ugennemsigtigt. I værste fald er det direkte udemokratisk. Vi ved godt, at universitetspolitik er lidt usexet, men vi håber alligevel, at du vil læse lidt videre; så skal vi forsøge at forklare.

Demokratiet på Aarhus Universitet har det ikke godt. Symptomerne er utvetydige: meget lave stemmeprocenter og manglende interesse blandt de studerende. Almindeligvis plejer personer med mellemlange og lange videregående uddannelser at være blandt de flittigste ved valgurnerne, men det gælder ikke på Aarhus Universitet. Stemmeprocenten ved universitetsvalget var i 2009 på kun 13,8 procent, og alene ved en ekstraordinær indsats fra de studenterpolitiske foreninger kom den i 2010 op på 21,2 procent.

Frit Forum mener, at den lave stemmeprocent skyldes, at valget reelt er afgjort på forhånd. Et kompliceret listesystem tillader, at den anden store studenterpolitiske liste, Studenterrådet, kan opstille op til 88 kandidater til blot to pladser. Dette sikrer, at deres spidskandidater er så godt som valgt, allerede før stemmerne er optalt. Når du stemmer på den førnævnte psykologistuderende eller gutten fra kemi, så stemmer du reelt på Studenterrådets spidskandidater, som i år kommer fra statskundskab, økonomi og litteraturhistorie. Stemmerne fra de lokale lister kanaliseres simpelthen op til spidskandidaterne. Din personlige stemme bliver upersonlig.

Frit Forum ønsker at ændre valgreglerne. Vi ønsker at opsætte listebegrænsninger, så alle har en reel mulighed for at få en af pladserne i universitetsbestyrelsen – selv uden en stor organisation i ryggen med flere ansatte og masser af penge. Valget bør ikke handle om, hvem der kan opstille flest kandidater.

Men Frit Forum er mere end det. Vi vil være din vagthund i universitetsbestyrelsen. Vi vil kræve indflydelse og gå nye veje for at sikre, at de studerende igen tages seriøst. Store fusioner skal ikke vedtages hen over hovederne på os.

Universitetet skal være for alle. Ikke kun for unge med pengestærke, akademiske forældre. Unge med akademiske forældre har lige nu en større sandsynlighed for at ende på universitetet, og deres frafaldsprocent er lavere end unge uden akademiske forældre. Dette skal bl.a. modvirkes med mentorcaféer, ekstra timer til studerende, der skal til reeksamen, og konstruktiv feedback på alle opgaver.

Mere undervisning og mindre selvstudium får studerende igennem uddannelsen. Pengene skal derfor bruges på undervisning – ikke på faglige udviklingsprocesser og flere kommunikationsansatte.

I 2010 tog kun 947 ud af cirka 45.000 studerende fra AU studierne med til udlandet. Mange oplever, at de møder en mur af bureaukrati, når de forsøger at rejse ud. Frit Forum vil kæmpe for lettere udveksling igennem mere oplysning og vejledning, sprogkurser og en undersøgelse af AU’s brug af 12-trins-skalaen.

Vi håber, at du vil stemme på Frit Forum, men lige meget hvad, så er det vigtigt, at du stemmer. Jo flere, der stemmer, jo tungere vejer de studerendes ord!

Godt valg!


Det skal du stemme til

Hvilke nævn og udvalg, du har stemmeret til, afhænger af, hvor du er ansat, og hvad du studerer. Alle studerende og videnskabelige medarbejdere har stemmeret til bestyrelsesvalget. Vil du opstille til valget, skal du gøre det inden 14. november. Se hvordan på www.au.dk/valg
Det vælger vi repræsentanter til:

  • ARTS: 1 akademisk råd, 1 ph.d.-udvalg og 4 studienævn
  • SCIENCE AND TECHNOLOGY: 1 akademisk råd, 1 ph.d.-udvalg og 1 studienævn
  • HEALTH: 1 akademisk råd, 1 ph.d.-udvalg, 7 studienævn og 1 uddannelsesudvalg
  • BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES: 1 akademisk råd, 1 ph.d.-udvalg, 6 fagstudienævn, 1 HD-studienævn  og 1 Master-studienævn. Der er først valg til hovedområdestudienævnet på BSS i starten af det nye år.


Vil du vide, hvad de egentlig laver i de forskellige råd, nævn og bestyrelser, kan du læse meget
mere om det i de næste numre af UNIvers.


Sådan stemmer du

Selve afstemningen foregår elektronisk fra www.au.dk/valg i perioden 29. november til 2. december 2011. Du kan stemme fra en hvilken som helst computer med internetopkobling
på et hvilket som helst tidspunkt i afstemningsperioden.

For at kunne stemme skal du være registreret i AU’s selvbetjening, da din adgangskode til valgsystemet er den samme som til selvbetjeningen.

Kan du ikke huske din kode til selvbetjeningen, eller har du ikke benyttet selvbetjeningen før, kan du finde en vejledning på www.au.dk/valg, eller du kan kontakte Valgsekretariatet.