Aarhus University Seal

Stigende usikkerhed om forskningsmidler

I de nye udviklingskontrakter lægger uddannelsesminister Morten Østergaard op til mere frihed – under ansvar – til universiteterne. Men den økonomiske sikkerhed lader vente på sig.

Det er ikke nogen nyhed, at universiteterne efterlyser økonomiske tidshorisonter, der er længere end næste finanslovsforlig.
Men efterhånden som udløbsdatoen for det store globaliseringsforlig nærmer sig, og usikkerheden om en stor del af de offentlige forskningsbevillinger dermed bliver større, er stemmerne fra universiteterne samtidig begyndt at blive højere.
Til en stor, AC-arrangeret konference om universiteterne den 16. januar, hvor både politikere og universitetsrepræsentanter var til stede, blev der gentagne gange stillet spørgsmål til fremtidens økonomiske situation, som blev besvaret af et ”Vi kan ikke love noget” af politikerne. 
Også Aarhus Universitets rektor Lauritz B. Holm-Nielsen gjorde det klart, senest i en kronik i Jyllands-Posten den 21. januar, at han også gerne ser en snarlig økonomisk afklaring.
”Det begynder at haste med et regeringsudspil om, hvad der skal ske, når den såkaldte globaliseringspulje udløber i 2012. Ellers står vi over for alvorlige nedskæringer på universiteterne,” skrev han.

Et ”spændende” efterår

Men selvom han udmærket forstår universiteternes udfordringer, kan uddannelsesminister Morten Østergaard ikke love en økonomisk afklaring i den nærmeste fremtid.
– Vi kender alle situationen. Globaliseringspuljen rinder ud i år, og der er godt nok afsat en vis reserve til at videreføre den, men den dækker ikke alle de aktiviteter, der hidtil har været. Som jeg forstod det til AC-konferencen, var der en bred politisk opbakning til, at den skal videreføres.  Spørgsmålet er, hvor pengene skal findes. Derfor håber jeg bare, at der vil være tilsvarende bred politisk opbakning til de reformer, der skal skaffe os det økonomiske råderum. Men vi er i trængte tider, og derfor vil jeg ikke stille nogen i udsigt, at dette spørgsmål er afklaret, før finansloven bliver forhandlet på plads, siger han. 
Det gør det jo lidt spændende at lægge 2013-budgetter på universiteterne?
– Ja, det gør det vel. Men jeg vil ikke give nogle falske forhåbninger. Og derfor melder jeg åbent ud, at jeg tror, det er mest realistisk, at der først kommer en afklaring i efteråret. Men hvis universiteterne er klar til at forpligte sig til ambitiøse mål i forbindelse med de udviklingskontrakter, som vi netop nu forhandler på plads, er det også et signal om, at man er sit ansvar bevidst, og det gør det selvfølgelig også lettere at skabe grundlag for prioritering af midler til forskning i Folketinget, siger han.