Aarhus University Seal

Studerende får nyt fælles it-system

Studerende og ansatte på tværs af universitetet får ét fælles sted og ét login, når de skal læse pensumlister, diskutere undervisningen og udveksle dokumenter inden timerne. AU har købt ét fælles kursussystem, som er klar til semesterstart i efteråret 2013.

Flemming Bøge, vicedirektør for AU IT. Foto: Jesper Rais

Fra 1. september 2013 skal alle studerende og undervisere bruge kursussystemet Blackboard.
Aarhus Universitet har lagt sig fast på et nyt fælles system, der skal afløse AULA, FirstClass og alle de andre – og er i disse dage ved at skrive kontrakt med leve-randøren.  
Men det bliver ikke udgaven af Blackboard, som allerede bruges af AU Herning og det tidligere DPU, forklarer Flemming Bøge, som er vicedirektør for AU IT og ansvarlig for det store indkøb.
– For det første kommer hele universitetet til fremover at køre den nyeste version af systemet, og for det andet er Blackboard muligt at tilpasse i så høj grad, at vi får vores egen helt særlige fælles AU-udgave, siger han.

Meget mere end bare kursusadministration

Ordet ”kursussystem”, som er det tætteste, man kommer en dansk betegnelse for det, universitetet netop har købt, er egentlig en fattig oversættelse af det engelske ”Learning Management System” eller LMS. Og et LMS kan i virkeligheden meget mere end bare administration af kurser.
– Det nye Blackboard vil som grundfunktion kunne understøtte både chat, wikier og andre former for e-læring. Og en af grundene til, at vi har valgt netop Blackboard, er, at der findes utallige allerede færdiglavede moduler med nye funktioner, som kan bygges på efter behov. I det hele taget er indkøbet af et Learning Management System en helt central del af hele universitetets satsning på Educational IT og på at skabe et Virtual Learning Environment. Ja undskyld, det hele er på engelsk, smiler Flemming Bøge.

Forstår snotforvirrede studerende

Men den største positive gevinst ved det nye fælles kursussystem – eller LMS – er, at der fremover netop kun bliver ét system, forklarer it-vicedirektøren.
– Jeg forstår godt, hvis studerende, der tager fag på flere hoved-områder, er snotforvirrede i dag, hvor de skal jonglere mellem flere forskellige systemer og brugerflader. Fremover logger man ind ét sted, hvor man kan se alle sine fag. Udfordringen bliver, at vi samtidig skal skræddersy Blackboard, så det passer til de forskellige behov, der kan være på for eksempel jura og naturvidenskab, siger han.

Beder om tålmodighed i 11 måneder

Flemming Bøge forstår, hvis nogle studerende undrer sig over, at det nu skal tage 11 måneder, fra systemet er købt, til det kan sættes i drift.
– Men det handler desværre ikke bare om at trykke på en knap, og så kører det hele. Nu skal vi i gang med at lave den særlige AU-udgave af Blackboard, og så vidt jeg husker, har vi 272 funktionelle krav skrevet ind i kontrakten, som leverandøren skal sætte op til os. Samtidig skal vi have Blackboard til at spille sammen med de andre studieadministrative systemer. Den slags tager tid. Vi holder selvfølgelig de eksisterende systemer i luften, indtil afløseren er klar og så håber jeg, at alle kan være tålmodige indtil da, siger han.