Aarhus University Seal

Universiteterne skal trække Europa ud af krisen

Frontløberne i konkurrencen med de buldrende asiatiske økonomier skal være universiteterne. Sådan lød budskabet fra både EU-kommissionsformanden og statsministeren ved EUA-konferencens afslutningsdebat.

Det var en passioneret formand for EU-kommissionen, José Manuel Barroso, der talte ved European University Associations (EUA) årlige konference på Aarhus Universitet fra den 13.-15. april.
De cirka 450 repræsentanter fra 250 europæiske universiteter havde brugt de tre dage på at diskutere, hvordan vi bedst nurser og fastholder verdens forskningstalenter under temaet ”Investing Today in Talent for Tomorrow”. Og til afslutningsdebatten var Barroso indbudt til at komme med sit synspunkt på emnet.
– Universiteterne er fundamentale for at drive Europas udvikling fremad, og investeringer i talent og forskning er essentielle. Derfor er det ikke klogt at reducere investeringer i universiteterne, lød det fra den tidligere portugisiske premierminster, der i 2004 overtog formandsposten i EU-kommisionen.
Dermed gav han EUA rygstøtte i kampen for at få bremset de seneste tiders budgetbeskæringer af universiteterne rundt omkring i Europa.

Reformer giver penge til investeringer

En anden indbudt vip-gæst til afslutningsdebatten den 15. april var statsminister Lars Løkke Rasmussen, og til forskel fra de fleste af konferencens øvrige talere adresserede han det pragmatiske problem med at finde pengene til de ønskede øgede investeringer i talentudvikling og forskning.
– Fremtidssikrede reformer er vejen til at løse Europas vækstudfordringer. Vi skal investere i ”research and development”, men investeringer kræver penge, og de skal komme via reformer, sagde statsministeren.
Som hos flere af konferencens øvrige talere lagde hverken statsministeren eller EU-kommissionsformanden skjul på, at Europas udfordringer først og fremmest er finanskrisen og Asiens galopperende økonomier. Derfor kunne de også samstemmigt bakke op om konferencens slogan: At investere i dag i morgendagens talent.
EUA-konferencens slutprodukt bliver ”The Aarhus Declaration”, som forventes klar i løbet af et par uger.

 


 

EUA

EUA er i dag de europæiske universiteters fælles organisation og fremmeste talerør i forhold til bl.a. EU. EUA’s arbejde består hovedsageligt i at analysere universiteternes vilkår i den globale kontekst og at sætte fokus på emner som for eksempel uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, Bologna-processen, finansierings- og ledelsesmodeller.