Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Billeder fra kommende arkivlokaler på Trøjborgvej

AU Universitetshistorie har fået stillet nye arkivlokaler til rådighed som erstatning for de lokaler i Helsingforsgade, som skal fraflyttes.

De nye lokaler har vi nu beset og målt op, og vi har udarbejdet minutiøse planer for deres kommende indretning.

Da de nye lokaler rummer et større antal kvadratmeter end de lokaler, som skal fraflyttes - og desuden er såvel lysere som 'venligere' og ligger som en sammenhængende suite - ser vi frem til at tage dem i brug, ikke blot til det materiale, som gennem 12 år har befundet sig i Helsingforsgade, men også til fremtidige erhvervelser til de universitetshistoriske samlinger.

Indgang til Bygning 1510 på Trøjborgvej. Foto AU Universitetshistorie