Aarhus University Seal

De studerende får taletid i studienævnet

Vi studerende har reelt noget at sige, hvis der er noget, vi ikke synes er i orden, fortæller Nikoline Strømholt Bach, som sidder i studienævnet på Æstetik og Kommunikation.

Foto: Jesper Rais

Som studienævnsmedlem har man mulighed for at lufte sine og andre studerendes utilfredsheder for ledelsen. Det kan handle om alt fra dårlig kommunikation i rusugen til to fag, der er skemalagt oven i hinanden, forklarer Nikoline Strømholt Bach, der sidder i studienævnet på Institut for Æstetik og Kommunikation på Arts.
– I rusugen var det for eksempel ikke blevet kommunikeret klart ud, hvem der skulle sende materialer ud til de nye tilvalgsstuderende, og det skabte forvirring for de nye studerende. Så tog vi det op i nævnet, og ledelsen tog det meget alvorligt, siger studienævnsmedlemmet.

Handler om at blive hørt

Hun er glad for at have muligheden for at hjælpe de studerende med at komme til orde.
– Det handler om at råbe ledelsen op og sige ”Hallo, vi er her også. Det er os, der er de studerende.” Det glemmer de nogle gange, siger Nikoline Strømholt Bach, der repræsenterer tysk og romanske studier i studienævnet.
Hun dedikerer ikke al sin energi til studenterpolitik, men hun synes, det er vigtigt at engagere sig i det.
– Der er altid nogle ting, man er utilfreds med på sit studium. Men hvis man ikke prøver at sige noget, så bliver man ikke hørt i det her kæmpe system, fortæller hun.

Bak op om studenterpolitik

Nikoline Strømholt Bach opfordrer andre studerende til at tage del i studienævnets arbejde, som også involverer at planlægge eksamener og formulere studieordninger. Og man behøver ikke være politisk anlagt for at være aktiv i studenterpolitik.
– Man kan godt bare give det en chance. For eksempel kan man starte med at melde sig ind i sit fagudvalg, hvor man ikke skal vælges ind for at være med til møderne, siger hun.
Hun startede selv med at sidde i fagudvalget på tysk. Her kan de studerende diskutere stort og småt i forbindelse med faget.
– Man kan sagtens bare være der for at iagttage og få en bedre fornemmelse af, hvad studenterpolitik er for noget. Så kan man se det an og finde ud af, om det er noget, man har lyst til.
Under alle omstændigheder mener hun, at man bør stemme ved universitetsvalget.
– Ved at stemme viser man, at man bakker op om dem, der gør en studenterpolitisk indsats. Så føler vi, at det, vi gør, batter noget, siger Nikoline Strømholt Bach.


Studienævn

Et studienævn kan enten dække over et enkelt studium eller flere relaterede studier på et institut, hvor hver enkelt studium ofte har en reserveret plads. På Aarhus Universitet findes der endda også et enkelt hovedområdestudienævn. Præcist hvad et studienævn arbejder med, afhænger selvfølgelig af, hvor mange studier det dækker, men det kan for eksempel være at udarbejde forslag til studieordninger, at sikre, at der bliver fulgt op på evalueringen af undervisningen, og at godkende eksamensplaner. Mange studienævn fastsætter også retningslinjer for eksempelvis meritansøgninger. Du kan se, hvilke studienævn der findes på dit hovedområde – og hvor mange repræsentanter, der skal vælges fra dit studium – i valgcirkulæret i denne avis.