Aarhus University Seal

En kultur med åbne døre

På naturvidenskab har de studerende mange skemalagte timer. Det giver en tæt kontakt mellem de studerende og underviserne.

Illustration: Louise Thrane Jensen

Masser af timer og kontakt med underviserne, stor vilje til at høre på de studerende og altid en åben dør for dem, der har brug for vejledning.
Så Steffen Videbæk Petersen er tilfreds. Meget tilfreds. Som medlem i Mat/Fys Studenterrådet skal han lede længe for at finde noget at kritisere på de naturvidenskabelige uddannelser, Aarhus Universitet udbyder i Universitetsparken.
Her har bachelorstuderende 20-25 timers undervisning hver uge de to første år. For dem, der ønsker det, er der oveni studiecaféer især i forbindelse med den matematikundervisning, som i det første semester er fælles for alle studerende. Og mange takker ja til det tilbud, hvor en instruktor eller en aktiv forsker står til rådighed med vejledning.

Begrænset pensum

– Overordnet har vi fundet en form, der egentlig er meget god, og de studerende virker tilfredse, lyder den lidt jyske konstatering fra fakultetets prodekan for uddannelse, Tom Vindbæk Madsen. Formen udspringer af en studiereform i 2003, hvor fakultetet opdelte et semester i to kvartaler a syv uger fulgt af tre ugers eksamen.
– Vi ville gøre stoffet mere overskueligt med et relativt begrænset pensum, hvor de studerende hurtigt får en indikation på, hvor de står fagligt, forklarer Tom Vindbæk Madsen. På 3. og 4. år bliver kurserne længere, men afvikles stadig over to gange syv uger.

Struktur med sidegevinst

For en stud.scient. er det ikke ualmindeligt at tilbringe fem-syv timer dagligt på instituttet, hvor undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelser, der bygger videre på forelæsningen. Mellemtimerne afvikles i læsegrupper, der stimulerer peer to peer-læring, som prodekanen formulerer det.
Struktur skaber tryghed. Det er dog ikke begrundelsen for den, forklarer Tom Vindbæk Madsen.
– Naturvidenskab er meget resultatorienteret. I laboratoriet skal ”håndværket” være på plads, og ligningen på tavlen skal løses. Og det lærer man kun i øvelserne.
Sidegevinsten ved de mange timer sammen er en tæt kontakt mellem undervisere og studerende. Som igen gør det nemmere for studerende at udnytte de åbne døre på forskergangene.