Aarhus University Seal

Historiske eksaminer

Eksaminer på Aarhus Universitet har ikke altid været helt problemfrie, som det fremgår af de to nedenstående historier fra Universitetshistorisk Udvalgs arkiv.

På grund af sygdom faldt professor Kort K. Kortsen i søvn under eksaminationen af en studerende. Censor tog dog over, som om intet var hændt.

Kandidat under krigen

I midten af december 1944 havde et halvt hundrede økonomistuderende netop været til eksamen i Folkets Hus. Da eksaminanderne efterhånden havde fyldt den ydre trappe op, kom en mand frem på trappeafsatsen nogle trin oppe og affyrede et pistolskud mod en af eksaminanderne midt i flokken. Pågældende døde på stedet. Det viste sig, at han havde angivet flere medstuderende til Gestapo, og at manden med pistolen var fra modstandsbevægelsen. Jens Fisker – den senere Irma-direktør – fortalte i 2001 til Universitetshistorisk Udvalg:
– Dagene efter cirkulerede rygtet, at tyskerne havde svoret hævn for eksamensmordet. Og det skulle gøres på en anden student, som gik til eksamen. Det bragte
blandt andre mig i skudlinjen. Jeg blev derfor først bekendt med tid og sted for min kandidateksamen eftermiddagen før, da jeg blev passet op af en meddeler på Åboulevarden. Foran indgangen næste morgen blev jeg mødt af tre vagter. De var alle bevæbnede med maskinpistoler og kommanderede mig hurtigt ind. Ved 15-16-tiden om eftermiddagen trådte jeg ud igen – nu som færdigeksamineret kandidat.

Eksaminator faldt i søvn

Indtil 1971 var ”filosofikum” en obligatorisk prøve for alle universitetsstuderende. Aarhus Universitets første professor i retsmedicin, Jørgen Brems Dalgaard (1918-2002), tog filosofikum i 1937 – under noget specielle omstændigheder: Filosofiprofessoren, der eksaminerede ham, Kort K. Kortsen (kaldet KK), led nemlig af en fremskreden hjernesygdom, som gjorde ham stærkt senil. Jørgen Brems Dalgaard fortalte i 1997 til Universitetshistorisk Udvalg:
– KK faldt simpelthen i søvn, og censor overtog straks eksaminationen, som om intet var hændt. Vi fortsatte bare, af og til afbrudt af KK, der vågnede op og ville tage ordet, uden at han overhovedet anede, hvad vi talte om!