Aarhus University Seal

Studenterglæde over mulig ingeniørfusion

Næstformanden i De Studerendes Råd på Ingeniørhøjskolen i Århus er glad for den mulige fusion med Aarhus Universitet. Hun har selv tidligere skrevet til statsministeren for at få fusionen på dagsordenen.

"Det er vores vurdering, at en fusion med Aarhus Universitet vil få en lang række positive effekter på vores læringsmiljø. Vi håber, at du vil lytte til vores stemme.”
Sådan skrev Louise Thomsen, da hun på vegne af de ingeniørstuderende i Aarhus sendte et åbent brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen for at fremskynde den fusion, som begge institutioner ønskede, men som loven om professionshøjskoler forhindrede.
I dag, hvor et flertal i Folketinget er klar til at ændre loven, så fusionen kan blive en realitet allerede i starten af næste år, er begejstringen ikke kølnet hos næstformanden for De Studerendes Råd på Ingeniørhøjskolen.

Passer bedre med universitetet

– Det er en meget glædelig nyhed. En fusion med Aarhus Universitet giver os et miljø, hvor vi studerende får bedre muligheder for at udvikle os, siger Louise Thomsen.
At Ingeniørhøjskolen skulle fusionere, har hele tiden været klart. Det store spørgsmål har blot været med hvem. Indtil den nye aftale blev indgået, var det i stedet en fusion med Via University College, der blandt andet huser lærer- og pædagogstuderende, som tegnede sig i ingeniørernes fremtid. Senest i 2014 skulle fusionen med VIA være en realitet, hed det i den gamle folketingsbeslutning, der altså nu bliver lavet om til fordel for en mulig AU-fusion.
Bedre samarbejde
Louise Thomsen forventer, at blandt andet det internationale samarbejde med andre institutioner vil være meget nemmere som en del af Aarhus Universitet.
– Universitetet har en lang række samarbejdsaftaler, som vi kan trække på, og vi forventer, at det vil åbne nogle døre, at vi er en del af et universitet.
Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus har allerede i dag et samarbejde om at udbyde ingeniørkandidatgrader via den fælles overbygning ”Aarhus School of Engineering”.
– Men at både bachelorgrad og kandidatgrad fremover bliver taget på samme uddannelsesinstitution, kommer forhåbentlig til at betyde større sammenhænge i hele uddannelsesforløbet og synergieffekter med forskningen allerede fra første uddannelsesdag, siger Louise Thomsen.