Aarhus University Seal

Tid til en beslutning

Den faglige udviklingsproces er nået dertil, hvor der skal læses, overvejes og tages en beslutning, slår rektor fast. Kun høringsfasen på Arts mangler.

Modelfoto: Lars Kruse | AU-foto
Den største forandringsproces i Aarhus Universitets historie er nået til beslutningsfasen. Den 9. marts bliver universitetsledelsens beslutninger lagt frem for medarbejdere og studerende.

Tre høringsforslag fra hovedområderne – og et mere på vej. Syv administrative arbejdsudvalg med hver deres model. Mindst et par hundrede yderligere bidrag fra enkeltmedarbejdere eller grupper. Og et helt års møder med ledere, medarbejdere og studerende.
Alt det får universitetsledelsen med hjem i både den fysiske og den mentale taske til juleferien, inden de første måneder af næste år skal bruges til at træffe en beslutning om indretningen af fremtidens universitet.
At det netop kun er universitetsledelsen, der får de seneste oplæg at se, er helt bevidst, forklarer rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.
– Vi kunne godt lægge alt frem, som vi har gjort tidligere i processen. Men på nuværende tidspunkt, hvor vi er i beslutningsfasen, ville det i virkeligheden skabe mere usikkerhed end klarhed hos medarbejderne, fordi det så nødvendigvis ville føre til debat om en flig af billedet. Vi vil hellere præsentere ét samlet forslag den 9. marts, hvor hele billedet er med. Til den tid skal vi selvfølgelig nok stå på mål for beslutningen i fuld offentlighed, siger han.

Tager sig arbejdsro

Lauritz B. Holm-Nielsen er ked af, hvis nogle medarbejdere ikke føler sig hørt nok, og afviser, at der har været en masterplan for det fremtidige universitet fra dag et, som nu bliver fundet frem af skuffen.  
– Høringsfasen og analysearbejdet har været ærligt ment, og alle indspil vil blive taget med i vores overvejelser. Derfor giver vi nu også os selv et par måneders arbejdsro til at få gennemgået alt materialet og få diskuteret os frem til den rigtige løsning. Og det er i den sammenhæng vigtigt for mig at få sagt tak til alle de mange hundrede medarbejdere, der har ligget vandret i de sidste måneder for at give os et så godt beslutningsgrundlag som muligt.

En anderledes proces

Også på rektoratsgangen har man bemærket, at der stadig bliver positioneret og lobbyet både på og uden for universitetet for bestemte løsninger og særordninger. Rektor slår dog fast, at medarbejderne ikke behøver være nervøse for, at der bliver truffet en ugennemtænkt beslutning.
– Jeg er rimelig tykhudet, når folk uformelt prøver at overbevise mig om det ene og det andet. Der skal rigtig gode argumenter på bordet. Vi har haft en god høringsproces med mange svar, en lang række møder og et stort udredningsarbejde, og det er det arbejde, som vi tager udgangspunkt i, når beslutningen skal tages.   
Derfor er det også vigtigt for rektor at understrege, at den faglige udviklingsproces nu ændrer karakter.
– I bund og grund kan man sige, at det fra nu og frem til den 9. marts er nødvendigt, at universitetsledelsen får tid og ro til at udarbejde én samlet plan for hele universitetet, for vi har ikke tænkt os at sende fire forskellige modeller ud i afstemning. Beslutningen bliver taget i universitetsledelsen på baggrund af den grundige og åbne høringsrunde med det formål for øje at sikre det stærkest mulige Aarhus Universitet i fremtiden, forsikrer rektor.