Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris

Modtagere af Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris

Aarhus Universitets Jubilæumsfond uddeler hvert år en pris som påskønnelse af en indsats for fremragende og banebrydende formidling af viden fra universitetet til samfundet.

2022

Professor Michael Bang Petersen

2021

Professor MSO Eva Gulløv

2020

Pga. covid-19 blev prisen ikke uddelt

2019

Chefkonsulent Jens Holbech

2018

Professor Lotte Bøgh Andersen

2017

Professor Lene Munksgaard

2016

Professor, dr.scient.pol. Jørgen Elklit

2015

Lars Østergaard, professor ved Aarhus Universitet og overlæge ved Aarhus Universitetshospital

2014

Professor Ning de Coninck-Smith, Institut for Uddannelse og Pædagogik

2013

Professor Philipp Schröder, The Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Institut for Økonomi (100.000 kr.)

2012

Professor Tobias Wang, Institut for Bioscience – Zoofysiologi (100.000 kr.)

2011

Professor Klaus G. Grunert, Centre for Research on Costumer Relations in the Food Sector, Institut for Marketing og Organisation (MAPP) (100.000 kr.)

2010

Seniorforsker, lic.scient. Peter Bondo Christensen, Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi (100.000 kr.)

2009

Professor, dr.med. Allan Flyvbjerg, Klinisk Institut, Med. Endokrinologisk Afd. M (100.000 kr.)

2008

Lektor, cand.mag. Jens Vellev, Afdeling for Middelalder- og Renæsssancearkæologi (75.000 kr.)

2007

Professor, dr.scient. Helge Kragh, Institut for Videnskabsstudier (75.000 kr.)

2006

Professor Torben M. Andersen, Institut for Økonomi (75.000 kr.)