Aarhus Universitets segl

Samlingerne

Allerede umiddelbart efter Universitetshistorisk Udvalgs etablering i 1987 foretog man en række erindringsinterviews med tidligere ansatte og forhenværende studerende. Med enkelte pauser har denne aktivitet været fortsat gennem årene siden da, og resultatet er nu et større stemmearkiv, der med tiden vil blive digitaliseret. Indsamling af andre former for materiale påbegyndtes først for alvor noget senere.

Udvalget råder i dag over en billedsamling, samlinger af arkiver vedr. personer og arkiver vedr. foreninger med tilknytning til universitetet. Hertil kommer en række ”museumsgenstande”, hovedsagelig mindre ting, som har forbindelse med universitetets historie eller med personer, hvis historie er knyttet sammen med universitetets. Endelig er der opbygget en samling af sange og andet materiale vedr. fester.

Kollegieindsamling: I samarbejde med Kollegianerrådet er det i 70-året (2005) for indvielsen af Kollegium 1 lykkedes Universitetshistorisk Udvalg/AU Universitetshistorie at få indsamlet væsentlige mængder af materiale med hidtidigt hjemsted på de enkelte kollegiegange i kollegierne i Universitetsparken. Baggrunden for indsamlingen af dette materiale, som ideelt set fortsat burde have haft hjemsted i kollegierne, er konstateringen af, at køkken- og gangbøger mv. simpelthen går tabt, forsvinder eller ødelægges, da ikke alle alumner mfl., der har haft adgang til dem gennem tiderne, har følt sig lige ansvarlige for deres fortsatte bevaring. Da ”bøgerne” og andre dele af materialet jo indeholder de enkelte kollegieganges ”erindring” på tværs af skiftende beboere gennem årtierne, og derved er af væsentlig universitetshistorisk værdi – en central kilde til det århusianske studenterlivs kulturhistorie - har udvalget anset det for vigtigt at indsamle så meget som muligt af materialet. Mens en række kollegiegange altså har været velvilligt indstillet i forhold til spørgsmålet om aflevering, har andre ikke ønsket at aflevere. Det afleverede materiale kan efter aftale herom beses hos udvalget.