Aarhus Universitets segl

Et ungt universitet i vækst

Første skridt i Aarhus Universitets historie blev taget med indvielsen af ”Universitetsundervisningen i Jylland” i lejede lokaler den 11. september 1928. Ved indvielsen havde 64 studerende tilmeldt sig, og den samlede lærerstab bestod af én professor og fire docenter.

I 1992 blev Århus Tandlægehøjskole en del af Aarhus Universitet, og i 2006 kom det samme til at gælde for Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. I 2007 blev Handelshøjskolen i Århus, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmarks Miljøforskningsinstitut og Danmarks Jordbrugsforskning integreret i Aarhus Universitet. I 2012 blev Ingeniørhøjskolen i Århus ligeledes en del af Aarhus Universitet.

Antallet af studerende er i 2017 opgjort til 42.500, mens antallet af ansatte er 11.500 (omregnet til fuldtidsmedarbejdere).


Læs mere om universitetets historie


Luftangrebet på Gestapos hovedkvarter ved Aarhus Universitet

"Briterne bomber Aarhus Universitet - de civile ofre".

Klik på billedet og se filmen. (Varighed 3:12).

"Briterne bomber Aarhus Universitet - de militære mål"

Klik på billedet og se filmen. (Varighed 3.13).

Universitetshistorisk Udvalg blev nedlagt 10. september 2012. Den universitetshistoriske funktion varetages herefter af AU Universitetshistorie