Aarhus Universitets segl

Om Universitetshistorisk Udvalg/AU Universitetshistorie

 

[Universitetshistorisk Udvalg blev nedlagt 10. september 2012. Den universitetshistoriske funktion varetages herefter af AU Universitetshistorie]

Udvalgets historie i korte træk

Universitetshistorisk Udvalg blev nedsat i 1987 med henblik på i første omgang at løse opgaver i forhold til universitetets arkiv og ikke mindst at grundlægge en samling af materiale, der på længere sigt ville være egnet til fortælle fremtidige generationer om alle sider af universitetets historie og på kortere sigt var anvendeligt i forbindelse med markering af universitetets 60-års-jubilæum i 1988. Udvalget foretog derfor et antal erindringsinterviews med tidligere studerende og medarbejdere, og man noterede sig, hvor der fandtes relevante billedsamlinger. Jubilæet kunne på den baggrund fejres med en bog om studenterlivet i 1950’erne samt en fotoudstilling.

Indsamlingen intensiveredes op til 70-års jubilæet i 1998, således at publikum på en større universitetshistorisk udstilling i Steno Museet i efteråret 1998 kunne betragte bl.a. murskeen, som Chr. X anvendte, da han i 1932 lagde grundstenen til den første universitetsbygning, den første Århus-kandidats studenterhue, den første jyske magisters notater fra timerne i slavisk i 1930’erne, studerendes regnskabsbøger fra besættelsesårene, kvitteringer for husleje i kollegierne og professorrettede skriveøvelser fra 1940’erne osv. osv. foruden et væld af fotografier fra alle sider af universitetets liv.

Antallet af fotografier mv. i udvalgets billedsamling er ved udgangen af 2011 oppe på ca. 40.000, samlingen af mundtlige erindringer omfatter ca. 100 personer (tidligere ansatte og studerende), og der er arkivalier fra ca. 70 personer og mere end et dusin foreninger (f.eks. Humanistisk Samfund, Det lærde Selskab og Jysk Selskab for Nordisk Filologi). Samlingens afdeling for ”museumsgenstande” omfatter bl.a. historiske skilte og stempler, foreningsnåle, universitetets første pengekasse, den første universitetssekretærs evighedskalender og effekter fra Studenterrevyen og Akademisk Boghandel samt fra RAF’s bombardement af Gestapo-hovedkvarteret i universitetskollegierne i oktober 1944. Desuden råder udvalget over en større udklipssamling.

Samlingerne af fotografier og lydoptagelser på spole- og kassettebånd bliver efterhånden digitaliserede, således at de er bedre sikrede for fremtiden og desuden er lettere at distribuere til et støt stigende antal brugere.

Læs om udvalgets indsamling af materiale.

I tilknytning til udvalgets sekretariat findes et håndbogsbibliotek omfattende bl.a. årsberetninger, litteratur om Aarhus Universitet og trykte erindringer.  I forbindelse med tilblivelsen af stort set samtlige jubilæumsskrifter og andre former for universitetshistoriske fremstillinger forekommer der i dag henvendelse til udvalgets sekretariat, der så vidt muligt er behjælpeligt med at skaffe overblik, materiale og evt. kontakt til relevante personer i udvalgets netværk af informanter.

Der er under udvalgets auspicier udgivet en halv snes bøger og en lang række artikler og kronikker samt en video og en soundslide om universitetets historie; desuden foreligger på universitetets hjemmeside en illustreret fremstilling af Aarhus Universitets historie: 25 kapitler af Aarhus Universitets historie (oprindelig "21 kapitler af ...").

Der findes på hjemmesiden de faste rubrikker Nyt fra Universitetshistorien og Månedens billede, og der er produceret en lang række webudstillinger.

Desuden har udvalgets sekretær medvirket i universitetshistoriske kortfilm produceret af danmarkshistorien.dk.

Udvalget har indtil år 2000 bestået af 3 universitetslærere og har siden da været suppleret med en repræsentant for Statsbiblioteket. Følgende har beklædt posten som udvalgsformand: Forlagsleder, lic.phil. Tønnes Bekker-Nielsen (1987-1988), lektor, cand.theol. Jørgen Stenbæk (1989-1999) og lektor, mag.art. André Wang Hansen (fra 2000). Som udvalgssekretær og ansvarlig for den daglige virksomhed har cand.mag. Palle Lykke fungeret siden 1988.

Da udvalget blev nedlagt i september 2012, var dets sammensætning følgende:

Udvalgets kommissorium

Se også præsentationsartikel i JP Århus 26. september 1999, pressemeddelelse udsendt i foråret 2002 ved udvalgets 15-års-jubilæum og udvalgets detaljerede årsberetninger:

Hvis du har spørgsmål vedrørende Aarhus Universitets historie, eller hvis du ønsker at overdrage materiale fra din tid som ansat eller studerende ved Aarhus Universitet, er du meget velkommen til at henvende dig til

museumsinspektør Hans Buhl

Steno Museet

C.F. Møllers Alle 2

DK-8000 Århus C

Tlf.: 20 30 09 41

e-mail hans.buhl@sm.au.dk

Der er ingen faste træffetider, men alle henvendelser besvares hurtigst muligt.