Aarhus Universitets segl

Note til fortegnelse over æresdoktorer

Om æresdoktorerne

Om de enkelte æresdoktorer kan man søge oplysninger i Aarhus Universitets årsberetninger, hvor dekanernes promotionstaler er gengivet frem til 1988. Hvad angår proklamerede æresdoktorer til og med 1968 findes endvidere i årsberetningerne de enkelte æresdoktorers selvbiografier. For den senere periodes vedkommende vil der snarest muligt på listen herunder blive angivet/antydet organisatorisk tilknytning i proklamationsåret - enten i form af link til allerede eksisterende beskrivelser eller i form af stikord.

Forkortelser

HUM = Det Humanistiske Fakultet

SUN = Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

SAM = Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

TEO = Det Teologiske Fakultet

NAT = Det Naturvidenskabelige Fakultet

ASB = Aarhus School of Business/Handelshøjskolen i Århus

DJF = Danmarks Jordbrugsforskning

DPU = Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Kommentar til forkortelser

Forkortelserne SUN og SAM er i fortegnelsen over æresdoktorer for overskuelighedens skyld anvendt også for de proklamationer, som har fundet sted i årene, før henholdsvis Det lægevidenskabelige Fakultet og Det økonomiske og juridiske Fakultet omdøbtes til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.