Aarhus Universitets segl

ANTAL ÅRSVÆRK FORDELT PÅ ORDINÆRE OG EKSTERNE MIDLER

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001a*
Ordinære årsværk 1.818 1.991 1.971 2.083 2.223 2.267 2.329 2.379 2.334 2.432 2.411 2.643
Eksterne årsværk 522 597 657 578 549 547 601 626 686 558 559 662
Årsværk i alt 2.340 2.588 2.628 2.661 2.772 2.814 2.930 3.005 3.020 2.990 2.970 3.304


* Inkl.kandidat- og lønnede ph.d.-stipendier.