Aarhus Universitets segl

REGNSKABSRESULTAT 2001 I MIO. KR. 2001-NIVEAU

År 2001 i hovedtal
Indtægter 2.098
heraf ordinære bevillinger 1.622
heraf eksterne midler 476
Udgifter 2.026
Nettoresultat 72
Primosaldo 46
Videreførelsesbeløb 118
Beholdning, eksterne midler 157