Aarhus Universitets segl

UDGIFTER FORDELT PÅ HOVEDFORMÅL I MIO. KR. 2001-NIVEAU

  1998 1999 2000 2001
Uddannelse 526,2 543,5 531,9 534,3
Basisforskning** 415,6 410,2 477,1 455,3
Tilskudsfinansieret forskning** 351,4 328,4 345,7 353,8
Kontraktforskning 0,8 0,9 1,2 3,2
Forskeruddannelse** 172,3 165,4 64,8 72,4
Andre faglige formål 45,0 52,9 51,1 54,1
Bygningsdrift* 113,2 91,4 96,3 116,7
Generel ledelse og generel administration 55,0 55,9 56,9 60,4
Øvrige fælles formål 13,8 13,9 16,7 24,5
Kapitalformål*** 47,6 98,1 99,2 300,8
Interne overførelser 56,7 55,9 31,9 50,1
Aarhus Universitet i alt 1.797,6 1.816,5 1.772,7 2.025,6