Aarhus Universitets segl

Det sundhedsvidenskabelige fakultet

SUN - aktivitets- og produktionsoplysninger 1997 1998 1999 2000
  Ordinær uddannelse
1.1 Antal studerende 2.218 2.399 2.505 2.620
1.2 Antal studenterårsværk (STÅ) 1.451 1.588 1.826 1.891
2.1 Antal optagne pr. 1. oktober 428 421 441 468
2.2 Heraf antal 1. prioritetsansøgere 357 374 359 403
2.3 Gennemsnitsalder for optagne 22 22,0 21,1 21,7
2.4 Medianalder for optagne - - - 21,3
  Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
3.1 Antal bachelorer - - - -
3.2 Gennemsnitsalder , bachelorer - - - -
3.3 Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer - - - -
3.4 Antal kandidater 155 181 192 202
3.5 Gennemsnitsalder, kandidater 29 28,9 28,9 29,4
3.6 Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 7,4 7,4 7,1 5,8
  Åben / efteruddannelse
4.1 Antal deltagerbetalende årselever 60 78 32 26
4.2 Færdiguddannede på hele uddannelser 0 12 16 16
  Forskeruddannelse
5.1 Antal STÅ, forskeruddannelse i alt - 214 179 211
5.2 Antal forskerstuderende, pr. 1. oktober, i alt 267 258 262 261
5.3 - heraf mænd 142 131 118 128
5.4 - heraf kvinder 125 127 144 133
5.5 Antal godkendte afhandlinger, året 38 64 77 75
  Internationaliseringstilskud
6 Studerende, der udløser internationaliseringstilskud 50 58 87 85
6.1 - heraf indgående 21 24 36 41
6.2 - heraf udgående 29 34 51 44
  Forskning
7 Antal doktorgrader 18 14 17 16
SUN - formålsfordelt regnskab, mio kr. (1 dec.), niv. 2000 1997 1998 1999 2000
2.1 Ordinær uddannelse 127,5 127,6 128,4 131,9
2.3 Åben uddannelse 5,1 5,4 3,1 2,6
2.7 Ikke-videregående uddannelse 20,5 22,8 26,0 23,5
2.8 International studenterudveksling 0,6 0,7 1,3 1,6
2.9 Kursusundervisning 1,7 1,3 1,2 4,7
2 Uddannelse i alt 155,4 157,8 160,0 164,3
1.1 Basisforskning 129,2 132,5 136,9 160,7
1.2 Tilskudsfinansieret forskning 135,2 143,9 129,8 129,0
1.3 Kontraktforskning 1,0 0,7 0,9 1,2
1.9 Forskeruddannelse 36,7 39,4 48,7 24,7
1 Forskning i alt 302,1 316,5 316,3 315,6
  Uddannelse og forskning samlet 457,5 474,3 476,3 479,9
 
SUN - formålsfordelt ÅV-forbrug 2000 VIP DVIP TAP Samlet
2.1 Ordinær uddannelse 90,3 52,1 106,3 248,7
2.3 Åben uddannelse 2,0 0,8 1,6 4,4
2.7 Ikke-videregående uddannelse 4,1 5,7 49,7 59,5
2.8 International studenterudveksling 0,0 0,1 4,3 4,4
2.9 Kursusundervisning 6,0 2,5 3,9 12,4
2 Uddannelse i alt 102,4 61,2 165,8 329,4
1.1 Basisforskning 135,5 15,7 190,9 342,1
1.2 Tilskudsfinansieret forskning 113,7 4,5 93,3 211,5
1.3 Kontraktforskning 0,7 0,2 0,8 1,7
1.9 Forskeruddannelse 26,2 13,8 15,8 55,8
1 Forskning i alt 276,1 34,2 300,8 611,1
  Uddannelse og forskning samlet 378,5 95,4 466,6 940,5