Aarhus Universitets segl

Det teologiske fakultet

TEO - aktivitets- og produktionsoplysninger 1997 1998 1999 2000
  Ordinær uddannelse
1.1 Antal studerende 1.411 1.411 1.397 1.345
1.2 Antal studenterårsværk (STÅ) 665 615 629 604
2.1 Antal optagne pr. 1. oktober 211 195 175 156
2.2 Heraf antal 1. prioritetsansøgere 161 166 148 131
2.3 Gennemsnitsalder for optagne 24 24,0 25,2 24,0
2.4 Medianalder for optagne - - - 22,3
  Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
3.1 Antal bachelorer - 2 7 15
3.2 Gennemsnitsalder , bachelorer - 26,5 28,4 28,3
3.3 Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer - 3,3 4,5 3,7
3.4 Antal kandidater 80 59 71 70
3.5 Gennemsnitsalder, kandidater 32 32,2 32,5 33,1
3.6 Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 9,2 9,1 8,6 8,9
  Åben / efteruddannelse
4.1 Antal deltagerbetalende årselever 57 85 89 93
4.2 Færdiguddannede på hele uddannelser 0 0 0 0
  Forskeruddannelse
5.1 Antal STÅ, forskeruddannelse i alt - 12 21 16
5.2 Antal forskerstuderende, pr. 1. oktober, i alt 23 26 22 22
5.3 - heraf mænd 16 18 13 13
5.4 - heraf kvinder 7 8 9 9
5.5 Antal godkendte afhandlinger, året 5 3 3 7
  Internationaliseringstilskud
6 Studerende, der udløser internationaliseringstilskud 23 15 18 19
6.1 - heraf indgående 5 5 7 3
6.2 - heraf udgående 18 10 11 16
  Forskning
7 Antal doktorgrader 2 2 2 1
TEO - formålsfordelt regnskab, mio kr. (1 dec.), niv. 2000 1997 1998 1999 2000
2.1 Ordinær uddannelse 19,2 20,0 19,5 20,6
2.3 Åben uddannelse 1,5 1,8 1,9 2,0
2.7 Ikke-videregående uddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8 International studenterudveksling 0,2 0,2 0,1 0,2
2.9 Kursusundervisning 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Uddannelse i alt 20,9 22,0 21,5 22,8
1.1 Basisforskning 12,0 12,8 11,7 14,3
1.2 Tilskudsfinansieret forskning 4,2 3,0 3,4 3,8
1.3 Kontraktforskning 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9 Forskeruddannelse 3,8 5,0 4,5 1,8
1 Forskning i alt 20,0 20,8 19,6 19,9
  Uddannelse og forskning samlet 40,9 42,8 41,1 42,7
 
TEO - formålsfordelt ÅV-forbrug 2000 VIP DVIP TAP Samlet
2.1 Ordinær uddannelse 24,6 6,1 16,0 46,7
2.3 Åben uddannelse 1,8 0,5 2,4 4,7
2.7 Ikke-videregående uddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8 International studenterudveksling 0,0 0,0 0,2 0,2
2.9 Kursusundervisning 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Uddannelse i alt 26,4 6,6 18,6 51,6
1.1 Basisforskning 23,3 0,0 8,0 31,3
1.2 Tilskudsfinansieret forskning 6,5 0,2 0,1 6,8
1.3 Kontraktforskning 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9 Forskeruddannelse 1,7 0,0 0,9 2,6
1 Forskning i alt 31,5 0,2 9,0 40,7
  Uddannelse og forskning samlet 57,9 6,8 27,6 92,3