Aarhus Universitets segl

Antal studerende (bestand)

Tallet omfatter ordinært indskrevne på fuldtids bachelor- og kandidatuddannelser, ikke merit eller gæstestuderende. Tallet opgøres i antal hoveder pr. 1. oktober og omfatter også studerende på orlov. Tallet fordeles på bachelor, kandidat og andet(omfatter studerende, der hverken er indksrevet på en bachelor- eller kandidatuddannelse).

Antal studerende pr. oktober