Aarhus Universitets segl

Bestand af studerende på Aarhus Universitet

Forklaringer til tallene

 

Bestand
Opgørelse af alle ordinært indskrevne studerende, som enten er aktive eller har orlov. Hvis den studerende er indskrevet på flere fag, er vedkommende talt med på det fag, hvor vedkommende har valgret, således den studerende kun tæller med ét sted.
Bachelorer
Studerende som indgår i bestanden og er indskrevet på en bacheloruddannelse.
Kandidater
Studerende som indgår i bestanden, og er indskrevet på en kandidatuddannelse.
Andet
Studerende som indgår i bestanden og er indskrevet som Tandplejere eller Kliniske Tandteknikere.
Studiestartere
Opgørelse af studerende optaget via og udenom KOT, og som er aktive eller har orlov. Studerende, som tidligere har været indskrevet på det samme fag, tæller ikke med under studiestartere.
Optaget via KOT
Opgørelse af studerende, som er optaget via KOT og indskrevet i indeværende år, og som pr. 1. oktober (tælledato) enten er aktive eller har orlov. Tælledatoen er for fag med vinterstart, dvs. indskrivning pr. 1. februar, 1. marts. For studerende med vinterstart er året for indskrivning og KOT optagelse forskudt pga. de forskellige opgørelsestidspunkter.
Orlov
Opgørelse af antal studerende, der på tælledatoen har orlov. Er den studerende indskrevet på flere fag, er vedkommende talt med på den uddannelse, hvor vedkommende har valgret.
Studieenheder
Opgørelse af alle ordinært indskrevne studerende, som enten er aktive eller har orlov. En studerende kan i denne kategori være talt med under to forskellige fag, hvis vedkommende f.eks. er indskrevet på både et hovedfag og et sidefag.

Generelt:

Udvekslings- og programstuderende, studerende med gæstekort, studerende under Åben Uddannelse samt ph.d.-studerende indgår ikke i opgørelsen. Ph.d.-studerende, der også er indskrevet på en kandidatuddannelse indgår dog i kategorierne Bestand og Studieenheder.

Stemmeret placeres automatisk på højeste niveau. F.eks. placeres stemmeretten automatisk på et hovedfag og kandidatniveau kontra sidefag og bachelorniveau. Den studerende kan få stemmeretten flyttet til f.eks. sidefaget.