Aarhus Universitets segl

STÅ-Produktion

 

AU i alt HUM DPU ASB-HUM TEO NAT DJF SAM ASB-SAM SUN
2011 STÅ-Produktion 20.648 4.068 1.230 1.400 524 2.506 89 4.893 3.210 2.728
Antal ressourceudløsende studerende 28.024 5.617 2.007 1.865 820 3.701 150 6.679 4.546 3.479
2010 STÅ-Produktion 19.383 3.809 993 1.363 476 2.405 632 4.661 3.095 2.515
Antal ressourceudløsende studerende 26.808 5.370 1.765 1.700 733 3.538 115 6.298 4.863 3.274
2009 STÅ-Produktion 18.516 3.769 937 1.380 472 2.250 22 4.494 2.768 2.424
Antal ressourceudløsende studerende 25.824 5.304 1.656 1.778 720 3.288 49 6.026 3.841 3.162
2008 STÅ-Produktion 17.865 3.591 854 1.413 465 2.197 0 4.243 2.551 2.551
Antal ressourceudløsende studerende 23.838 5.123 1.513 1.717 713 3.137 0 5.037 3.514 3.084

 


 

STÅ-produktion: Antal ressourceudløsende STÅ i året, uanset finansieringskilde. Tallene omfatter STÅ/årselever, men er ekskl. åben- og deltidsstuderende.

Antal ressourceudløsende studerende: Antal studerende (cpr-numre) der har været involveret i optjeningen af STÅ i året uanset finansieringskilde.