Aarhus Universitets segl

2.3. Forskning


Tabel 2.15. Udgifter til forskning. Bevillingsfinansierede aktiviteter
Mio. kr. 1998-priser ekskl. moms 1995 1996 1997 1998
Basisforskning 340,526 365,525 389,011 381,419
Tilskudsfinanseret forskning 269,129 282,571 319,339 322,515
Forskning i alt 609,655 648,096 708,350 703,934

Der har været midtvejsevaluering af opfølgningsprogrammet for BIOTEK 2, der omfatter forskergrupper på tværs af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Figur 2.4. Omfang og andel af eksterne forskningsmidler ud af samlede forskningsindtægter

En stor del af Aarhus Universitets forskning finansieres af eksterne midler fra forskellige statslige og private kilder. Graden af ekstern finansiering varierer mellem de enkelte fakulteter og forskningsområder. Som det fremgår af bilag 2 tabel 2 er de største eksterne finansieringsgrader ved SUN og NAT, hvor næsten halvdelen af indtægterne til forskning kommer fra eksterne kilder. For SAM er den eksterne finansieringsgrad fortsat på ca. 30 pct., mens den er faldet til 10-15 pct. på HUM og TEO. Den eksterne finansieringsdel til forskning kan variere en del fra år til år. Sammensætningen af finansieringskilder varierer også mellem fakulteterne. På NAT kommer ca. 3/4 fra statslige kilder, mens næsten 60 pct. af midlerne på SUN kommer fra private kilder. For universitetet som helhed udgør de eksterne forskningsmidlers andel fortsat knap 45 pct. af universitetets samlede bevillinger og indtægter til forskning.

På universitetet var der i 1998 69 forskningscentre, som i væsentligt omfang er finansieret af eksterne midler:

7 centre finansieret af Det Statslige Miljøforskningsprogram.
10 centre finansieret af Danmarks Grundforskningsfond.
16 centre finansieret af andre statslige midler, herunder bioteknologi og fødevareteknologi.
36 centre med mere blandede eksterne og ordinære finansieringskilder.

Tabel 2.16. Antal konfererede doktorgrader
1994 1995 1996 1997 1998
Det Humanistiske Fakultet 6 4 3 1 3
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 22 14 14 18 14
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 0 1 2 1
Det Teologiske Fakultet 0 0 3 2 2
Det Naturvidenskabelige Fakultet 2 2 1 2 3
I alt 31 20 22 25 23

I anledning af universitetets 70-års jubilæum er der i 1998 tildelt 5 æresdoktorgrader, 1 ved hvert fakultet.