Aarhus Universitets segl

Jubilæumssymposier og -konferencer

I anledning af Aarhus Universitets 75-års jubilæum afholdes der på universitetet en række symposier og konferencer. Denne side indeholder en kort oversigt over disse med links til yderligere information om de enkelte arrangementer.

Torsdag 12. juni 2003 kl. 10:00-16:30

Konference: ' Policies of Memory: Approaches to Communist and other Legacies in Central Europe and the Balkans after 1989 '

21.- 24. august 2003

Nordisk netværk for religion og litteratur: 'Litteraturen og det Hellige'. International konference på Sandbjerg Gods. Adgang: Inviterede

4. september 2003 kl. 9.00-13.00

Workshop: ' Conservation Supporting Development in Southeast Asia '. Et tværfaglig møde omkring Universitetets aktiviteter på udviklingsområdet. Fokus for mødet er bæredygtig udnyttelse af naturlige ressourcer og hvorledes bevarelse af naturværdier kan støtte udvikling og fattigdomsbekæmpelse.
Arrangør: Center for Forskning i Tropiske Økosystemer. Kontakt: Thomas Nielsen. Sted: Auditoriehuset.  Adgang: Alle

8. september 2003

Grundtvigforelæsningsrække begynder - se side ved Det Teologiske Fakultet

kl. 13.00-15.00: Paneldiskussion: ' Internationalisering ved Aarhus Universitet '. Arrangør: ISC og Internationalt Sekretariat. Sted: International Student Centre, Willemoesgade 16. Adgang: koordinatorer, administrativt og akademisk personale

11. september 2003 kl. 9.30-12

Offentlig forelæsning med professor David Kolb: 'Exposing Exposition: Hypertext Genres of Exposition and Argument - or What Happens to Scholarship When it Goes Hypertextual?'. kl. 9.30-12 i IT-Parken i Åbogade, lokale 5344.122. Arrangør: Center for Digital Æstetik-forskning og Center for Internetforskning. Forelæsningen efterfølges af et lukket forskningskollovium for centrets medlemmer.

20. september 2003 kl. 13.00

Symposium: 'Overgangen fra middelalderen til nyere tid' -  Arrangør: Center for Vikingetids- og Middelalderstudier. Kontakt Hans Blosen, Institut for Germansk Filologi. Sted: Auditorium 3, Teologisk Auditoriebygning ( bygning 441 ). Adgang: Alle

25. september 2003 kl. 13-18

Konference: ' Paradigmeskift inden for forskningspublicering? ' - Konference for forskere ved Aarhus Universitet

Oktober 2003

Symposium (2 dage, dato ikke fastlagt): 'Psykotraumatologi' - Kontakt: Ask Elklit, Psykologisk Institut. Adgang: Alle

2. oktober 2003

Symposium: 'Business History of the 20th Century' - Kontakt: Anders Bøgh, Institut for Historie og Områdestudier. Adgang: Inviterede

3.- 4. oktober 2003

Internationalt forskningsseminar 'Image and Word in the Mind of Narrative' - Arrangør: Religionsteoretisk laboratoriets satsningsområde: "Religiøs narrativitet, kognition og kultur", Institut for Religionsvidenskab. Sted: Det Teologiske Fakultet, Auditorium 1. Adgang: Alle er velkomne, men skal tilmeldes senest den 29. september til Jeppe Sinding Jensen, e-mail: sinding@teologi.au.dk. Se programmet på satsningsområdets hjemmeside.

17.- 18. oktober 2003

Symposium: ' What has PET taught us in the last 10 years?  - I
anledning af PET-centrerets 10 års jubilæum. Kontakt Palle Monefeldt, PET-centret
Aarhus Kommunehospital. Adgang: Alle

20.- 21. oktober 2003

Konference: ' Feud and Society ' - Kontakt: Jeppe B. Netterstrøm or Bjørn
Poulsen
, Institut for Historie og Områdestudier/Center for Vikingetids- og Middelalderstudier  Adgang: Alle

24.- 25. oktober 2003

Symposium: 'Regulation of water, sodium and bicarbonate transport' - Kontakt: Søren Nielsen, Vand og Salt Centret, Anatomisk Institut. Sted: Auditoriehuset.  Adgang: Det videnskabelige program er åbent for alle.

28 oktober 2003 kl. 9.00 - 16.00

Internationalt symposium: De nyeste fremskridt inden for den molekylære aldringsforskning.
Sted: Mødelokale 2, Konferencecentret i Studenternes Hus.
Arrangør:  Dansk Center for Molekylær Gerontologi

November 2003

Symposium (1 dag): 'Livslang udvikling' - Kontakt: Ask Elklit, Psykologisk Institut. Adgang: Alle

6. november 2003 kl. 10.00-18.00

Seminar: 'Psykologi og jura - et tværfagligt seminar'. Vurderingen af sædelighedskriminelle risiko for tilbagefald til sædelighedskriminalitet ved professor Don Grubin (UK). Børns vidneudsagn i sager om formodede seksuelle overgreb ved professor Graham Davies (UK) og professor Eva Smith (DK). Arrangør: Susanne Bengtson Pedersen og Yvonne Thomsen, Psykologisk Institut. Adgang: Alle . Tilmelding: www.psy.au.dk/psykologi_jura

8. november 2003 kl. 10.00 - 16.00

Konference: 'Gene environment and health'. Sted: Auditoriehuset
Arrangør: Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin
Adgang: Alle. Hvis man ønsker sandwich til frokost skal tilmelding ske til Dorthe Hejl , Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin

13.- 14. november 2003

Forelæsninger ved æresdoktor, dr.theol.h.c. Gerd Theissen v. Institut for Gammel og Ny Testamente. Sted: Bygning 441, Aud.1, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, 8000 Århus C.
Adgang: Alle.

17. november 2003

Symposium: 'Grundlovsdebatten - hvor står vi nu?' - Kontakt: Jens Peter Christensen, Afdelingen for Offentlig Ret, Juridisk Institut. Adgang: Inviterede

27. november 2003

Symposium: 'Beauty of Nature - Beauty of Science' - ved adjunkt Anita Kildebæk Nielsen, lektor Henry Nielsen og professor Helge Kragh, Institut for Videnskabshistorie. Sted: Auditoriehuset. Læs mere på symposiets hjemmeside: www.ivh.au.dk/beauty.

28. november 2003 kl. 10.00 - 17.00

Symposium: ' Pels og pelshandel i vikingetid og tidlig middelalder ca. 800-1200 e.Kr. ' - Arrangør: Center for Vikingetids- og Middelalderstudier. Sted: Aarhus Universitet Moesgaard, Foredragssalen. Kontakt: Søren M. Sindbæk, Afdeling for Middelalderarkæologi. Tlf.: 8942 4650
Adgang: Alle .

3. december 2003 kl. 9.00 - 17.35

'International Symposium on Diabetic Angiopathy': - Arrangører: Allan Flyvbjerg og Hans Ørskov, Medicinsk Afdeling M og De Medicinske Forskningslaboratorier, Aarhus Universitets Hospital. Kontakt: Allan Flyvbjerg. Sted: Auditoriehuset   Adgang: Det videnskabelige program er åbent for alle. Link til detaljeret program

5. december 2003 kl. 10.00 - 21.00

Filon-seminar, heldagsarrangement med internationalt islæt, v. satsningsområdet Kritik og apologi. Sted: Mødesal 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet.
Adgang: Alle.

Januar 2004

Symposium (1 dag, dato ikke fastlagt): 'Family Law and Globalisation' / 'Familieret og globalisering' - Kontakt:  Ana López-Rodríguez og Marianne Holdgaard, Afdelingen for Privatret, Juridisk Institut.  Adgang: Alle

Symposium (1 dag dato ikke fastlagt): 'Skatteretlig konference med særlig henblik på skatteforvaltningsret og skatteprocesret' - Kontakt:  Jan Pedersen, Afdelingen for Offentlig Ret, Juridisk Institut. Adgang: Inviterede

28.-31. januar 2004

'International Workshop on Geomicrobiology - a research area in progress'. Sted: Auditorium F, Institut for Matematiske Fag. Arrangører: Bente Aa. Lomstein og Kai Finster, Biologisk Institut, Afd. f. Mikrobiel Økologi, Aarhus Universitet. Se hjemmesiden www.biology.au.dk/gmb. Tilmelding på http://form.kongreskompagniet.dk/form.asp?sch_id=18.

Marts 2004

Symposium (1 dag, dato ikke fastlagt): 'Identitet, samfund og brug/misbrug af rusmidler' - Kontakt:  Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning. Adgang: Alle

12.- 13. marts 2004

Symposium: 'Islands - Mother Nature's own laboratories' - Arrangører: Yoko Dupont, Bodil K. Ehlers, Alfredo Valido  og Jens Mogens Olesen., Biologisk Institut. Adgang: Alle

26. marts 2004

Symposium: 'EU og udvidelsen' - Kontakt:  Thomas Pedersen, Institut for Statskundskab. Adgang: Inviterede

2.- 3. april 2004

Symposium: 'Værdier og samfundsvidenskabelig forskning' - Kontakt:  Per Mouritsen, Institut for Statskundskab. Adgang: Inviterede

Ultimo april / primo maj 2004

Symposium (1 dag, ny dato ikke fastlagt): 'Omsorgsarbejde som samarbejde' - Kontakt: Ask Elklit, Psykologisk Institut. Adgang: Alle

Foråret 2004

Symposium (1 dag, dato ikke fastlagt): 'Gerontologi' (tandpleje og -behandling af ældre) - Arrangør: Odontologisk Institut. Kontakt: Flemming Isidor, Odontologisk Institut. Sted: Tandlægeskolen. Adgang: Inviterede

Medio 2004

Symposium (1 dag, dato ikke fastlagt): 'Aarhus Econometrics' - Kontakt:  Svend Hylleberg, Institut for Økonomi. Adgang: Inviterede