Aarhus Universitets segl

Marts 2013

Månedens billede (89)

Aarhuus Stiftstidende bragte i slutningen af marts 1948 - dvs. i denne måned for 65 år siden - en reportage fra årets kollegiefest, som fandt sted i Vandrehallen i Aarhus Universitets hovedbygning.

Under billedet kunne man læse følgende:

"Ved Kollegiefesterne paa Aarhus Universitet er skabt en Tradition af de muntre. Naar de officielle Taler er holdt, lyder det taktfast fra Studenterne: Hakon, Hakon, Hakon! hvorefter Kemi-Professor Hakon Lund bøjer sig ned i Knæene og elegant svinger sig op paa Bordet, hvor han et lille Minuts Tid bliver staaende paa Hovedet under stor Jubel. Hvordan denne ejendommelige Skik er opstaaet, vides ikke, men Handlingen er hvert Aar Festens Højdepunkt. Paa vort Billede ses Kemi-Professoren fotograferet under Udfoldelse af sine gymnastiske Færdigheder under dette Aars Kollegiefest."

Det skal tilføjes, at han - når han var i humør til det - ofte nedsvælgede en snaps, mens han stod på hovedet. Da han gik på pension, sagde han i et interview, at han stadig sagtens kunne klare at stå på hovedet, men at han ikke længere ville drikke snaps samtidig, fordi dråberne nu var så dyre, at man ikke kunne risikere, at noget af glassets indhold gik til spilde.

Billedet er gengivet efter en bleg fotokopi af et udklip. Da Universitetshistorisk Udvalg i 1998 kontaktede Aarhuus Stiftstidendes billedarkiv med henblik på at erhverve en kopi af originalen til en udstilling, blev det oplyst, at det originale fotografiske materiale desværre var gået tabt mange år tidligere.


Arkiv for Månedens billede