Aarhus Universitets segl

Juli 2016

Månedens billede (129)

Da bladet Vore Damer den 16. juni 1929 bragte en reportage fra Marselisborg Studentergaard - byens første universitetskollegium - skete det under overskriften "DE AARHUS STUDENTER" og med denne underoverskrift: "Et Besøg paa Marselisborg Studentergaard, hvor Livet leves leende!"

"Om Sommeren tager de glade Minervasønner ofte Ture i Aarhus' Omegn, 3 eller 4 sammen eller endda sommetider alle 20 paa én Gang og saa er der høj Stemning over hele Linjen. Om Vinteren sidder de hos hinanden paa Værelserne - de, der har fælles Fag, læser ganske naturligt sammen, og aabner man Dørene til Studereværelserne, hvor 4-5 Studenter er samlede i hvert, vil man kun kunde skelne Omridsene af Skikkelserne, Resten er indhyllet i Røgskyer fra den duftende Shagtobak. Ingen Student med Agtelse for sig selv kan gennemgaa sit Pensum uden at have sin lille Snadde eller Langpibe hængende i Mundvigen: det klarer Begreberne, paastaas der!"

Vore Damers billedtekst var i øvrigt "5 glade hostrupske Studenter".

­­­­­