Aarhus Universitets segl

Maj 2016

Månedens billede (127)

Studenterrekruttering i 1956

Månedens billede er ikke en plakat, som man måske umiddelbart kunne forledes til at tro, men en hverve- eller rekrutteringsside, som en sådan tog sig ud for 60 år siden i Århusstudenternes håndbog - i daglig tale blot kaldt studenterhåndbogen - fra 1956.

Med teksten "Gør som disse to og ti pct. af dine studenterkammerater - bliv immatrikuleret ved Aarhus Universitet" giver den mindelser om samme tids købmandsannoncer, der også ganske ofte var formet som en bydende imperativ.

I 1956 havde Aarhus Universitet eksisteret i 28 år, og studentertallet var nået op på 1.841, heraf ikke mindre end 897 medicinstuderende.

Billedets to studenter

Billedets to studenter - en af hvert køn naturligvis - er selvfølgelig ikke opstillet et tilfældigt sted, men foran hovedindgangen til Aarhus Universitets stolthed, den nye hovedbygning, der var blevet indviet i 1946, og over hvis indgang der nogle år senere var blevet opsat et keramisk relief - Videnskabernes Træ - hvoraf dele ses på billedet.

Det lyser ud af de to - og deres påklædning, inklusive standstegnet: studenterhuen - at der er tale om noget særligt, noget højtideligt, og flagene er da også hejst, som de har været og er ved særlige lejligheder, hvorunder immatrikulationshøjtideligheden hørte.

Akademisk borgerbrev og en smøg

De to ser glade og behørigt forventningsfulde ud, mens de studerer deres immatrikulationspapirer, herunder formentlig deres nyerhvervede akademiske borgerbrev, og man bemærker, at den unge mand, den nyslåede smokingklædte student, står nonchalant med sin cigaret i højre hånd, hvorved der i billedet er signaleret i tidens ånd, at han er voksen, moden og selvstændig og i hvert fald klar til studielivet ved Aarhus Universitet. Og i modsætning til sin kvindelige studiekammerat frygter han ikke, at vinden skal tage studenterhuen, så han har derfor ikke fundet det nødvendigt at sikre sig ved på uelegant vis at anbringe huens rem under hagen.

Rektors velkomst til de nye russer

I samme studenterhåndbog findes også "Rektors velkomst til årets russer". Den kan man læse i sin helhed via link herunder.