Aarhus Universitets segl

November 2016

Månedens billede (133)

Billedet her er taget i august 1953 i Studenterrådets boliganvisningskontor, som befandt sig i kælderetagen i Hovedbygningens vestlige ende.

Samme efterår blev antallet af studerende ved universitetet opgjort til 1749.

I bogen Efterkrigsår i Århus, som Århus Byhistoriske Udvalg udgav i 1985, skrev daværende overarkivar ved Erhvervsarkivet Finn H. Lauridsen følgende kommentar til billedet:

"Ønsket - kravet - om flere ungdomsboliger har lydt i årevis. Det forstærkes en gang imellem, og så sker der noget - lidt, siger de unge. I slutningen af 1930'erne og op gennem 1940'erne så det ikke så galt ud, i al fald ikke for studenterne. Man havde de billige parkkollegier, der blev bygget op igen efter bombedagen i oktober 1944. Dem kom der flere af, og selv om de trods alt var få i forhold til det stadig stigende antal studenter, tog de dog en slump, og det var stadig muligt at få et værelse "ude i byen". Men i 1950'erne gik det galt. Hvert år i august havde studenterrådet et nødskrig i avisen, og billedet her er netop fra et sådant. Nye og gamle studenter flokkes på studenternes egen værelsesanvisning for at få noget at bo i til semesterets begyndelse. 300 værelser ser det ud til at have drejet sig om. Det var mange, og avisen appellerede loyalt til borgernes "jubillestemning" i 25-året for universitetsundervisningens start.

  • Hvad der i overstående citat menes med "jubillestemning", vil fremgå ved klik her >