Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

November 2016

Månedens billede (133)

Denne optagelse fra august 1953 er en affotografering af det originale fotografi, der o. 1998 indlåntes fra Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling. Sidstnævntes billedsamling er senere blevet overdraget til Den Gamle By.

Billedet her er taget i august 1953 i Studenterrådets boliganvisningskontor, som befandt sig i kælderetagen i Hovedbygningens vestlige ende.

Samme efterår blev antallet af studerende ved universitetet opgjort til 1749.

I bogen Efterkrigsår i Århus, som Århus Byhistoriske Udvalg udgav i 1985, skrev daværende overarkivar ved Erhvervsarkivet Finn H. Lauridsen følgende kommentar til billedet:

"Ønsket - kravet - om flere ungdomsboliger har lydt i årevis. Det forstærkes en gang imellem, og så sker der noget - lidt, siger de unge. I slutningen af 1930'erne og op gennem 1940'erne så det ikke så galt ud, i al fald ikke for studenterne. Man havde de billige parkkollegier, der blev bygget op igen efter bombedagen i oktober 1944. Dem kom der flere af, og selv om de trods alt var få i forhold til det stadig stigende antal studenter, tog de dog en slump, og det var stadig muligt at få et værelse "ude i byen". Men i 1950'erne gik det galt. Hvert år i august havde studenterrådet et nødskrig i avisen, og billedet her er netop fra et sådant. Nye og gamle studenter flokkes på studenternes egen værelsesanvisning for at få noget at bo i til semesterets begyndelse. 300 værelser ser det ud til at have drejet sig om. Det var mange, og avisen appellerede loyalt til borgernes "jubillestemning" i 25-året for universitetsundervisningens start.

  • Hvad der i overstående citat menes med "jubillestemning", vil fremgå ved klik her >