Aarhus Universitets segl

September 2016

Månedens billede (131)

1926 blev et af de travleste år i Universitets-Samvirkets historie. Grosserer Filtenborgs testamentariske tilsagn om en million kr. til oprettelse af et fond, hvis afkast ville kunne uddeles som studielegater, var nemlig givet under forudsætning af, at et universitet i byen havde startet sin virksomhed inden dette års udløb, en forudsætning, som arvingerne i løbet af året generøst fortolkede således, at det f.eks. ville kunne anses for tilstrækkeligt, hvis en lov om universitetsoprettelse vedtoges inden 27/12 1926.

Mere end i alt tyve Samvirke-møder bød året på i bestyrelse, plenarforsamling og nedsatte udvalg, men også diverse foreninger i byen ydede på forskellig vis deres bidrag til sagen; det samme gjorde et kvindesangkor i foråret og igen i efteråret, og i september indsang et sangkor bestående af ikke færre end 1600 skolebørn (dog ikke 6010, som et blad skrev) under livligt bifald fra 3.000 tilskuere penge til et kommende universitet ved en koncert i Stadionhallen i Aarhus.