Aarhus Universitets segl

Maj 2017

Månedens billede (139)

Månedens billede stammer fra rektormiddagen i Vandrehallen ved Aulaen i foråret 1947. Billedet er blevet overdraget af engelskprofessor Torsten Dahls efterkommere, og det er da også Torsten Dahls hustru, Eva Dahl, vi ser yderst til venstre, dernæst formentlig fru Elisabeth Munck, hustru til teologiprofessor Johannes Munck, og rektor Ad. Stender-Petersen. Herren til højre er muligvis Cai Holten, professor ved Det Lægevidenskabelige Fakultet.

I 1940'erne var der hvert år to store sammenkomster for professorerne og deres ægtefæller, nemlig rektormiddagen, der fandt sted på universitetet, og en middag hjemme hos universitetets velhavende bestyrelsesformand Carl Holst-Knudsen (1886-1956) i dennes mægtige Villa Ydernæs.

I 2001 spurgte vi journalist Janne Lauritzen, der var datter af tyskprofessor Heinrich Bach (1905-1984), hvad hun erindrede fra de såkaldte rektorfester eller rektormiddage. Her er, hvad hun svarede:

"... jeg ved, at min far holdt rektormiddag, for der var min mand og jeg med. Den foregik i aulaen, hvor der ‑ så vidt jeg husker ‑ var dækket op ved to borde på langs. Påklædning: Kjole og hvidt. Min far, som ellers var ret ukonventionel og fx kun gik med butterfly allerede fra studietiden, blev meget konsterneret, da min mand sagde, at han ikke ejede hverken kjole eller hvidt og agtede sig afsted i smoking. "Du vil ved denne lejlighed være den eneste", sagde svigerfader ‑ og min mand måtte låne pingvintøjet af en student, der boede i vores hus. ‑ Jeg kan ikke finde ud af, hvornår det var. Rektoratet var fra 1959‑63 ‑ kjole-ejeren boede hos os fra 62, så måske har middagen været afsked?"

Det er ikke utænkeligt, at rektormiddagene omkring 1960 pga. tilvæksten i professorkredsen var flyttet fra Vandrehallen i Hovedbygningen og ind i aulaen, men der det kan på den anden side heller ikke helt udelukkes, at der her er tale om en fejlhuskning.