Aarhus Universitets segl

November 2017

Månedens billede (145)

For 75 år siden

I efteråret 1942 - altså for 75 år siden - aflagde Billed-Bladets fotograf besøg på Aarhus Universitet, som nu var kommet i konfirmationsalderen.

Resultatet af besøget blev en billedreportage under overskriften ”900 Studenter gaar paa Universitetet i Aarhus”, og vi har valgt et af billederne til "Månedens billede".

"Pulvis et umbra sumus"

"Pulvis et umbra sumus" ("vi er kun støv og skygge") skrev Horats i en af sine oder, og det er da ikke utænkeligt, at disse linjer - eller måske snarere noget tilsvarende uden poetisk indpakning - er randt de to medicinstuderende, som her ses fordybet i studier på Anatomisk Institut, ihu.

På det tidspunkt befandt nævnte institut sig stadig i sydenden af den første universitetsbygning i Universitetsparken (nuværende Bygning 1340/41). I baggrunden ses Kollegium 1-3, der var blevet opført i årene 1935-1938.

Studievalg anno 1942

Af de reelt 913, der studerede ved universitetet, var 359 indskrevet ved Det Lægevidenskabelige Fakultet, mens tallene for de øvrige fagområder var: humaniora 171, økonomi 111, jura 152 og teologi 70, mens 50 endnu ikke havde valgt studiefag.

Sidstnævnte kategori var immatrikuleret, og de fleste herfra fulgte formentlig forelæsninger til filosofikum, en obligatorisk disciplin, som man normalt gik til sideløbende med sit valgte studiefag, og som blev afskaffet i 1971 i kølvandet på studenteroprøret.