Aarhus Universitets segl

December 2019

Månedens billede (169)

Selv et fotografi taget for mindre end et år siden er naturligvis en del af historien, men i særlig grad gælder det i dette tilfælde. Der er nemlig i skrivende stund ikke længere hospitalsfunktioner i det bygningskompleks, som gennem nu mere end 60 år har været kaldt "Neurohøjhuset" eller bare "Højhuset".

Det store hus er i skrivende stund - som de øvrige bygninger på det tidligere Aarhus Kommunehospital - ved at blive bygget om og indrettet til brug for Aarhus Universitet, og hele hospitalsområdet skal i den forbindelse kaldes "Universitetsbyen".

Betegnelsen "Neurohøjhuset" hænger naturligvis sammen med, at den dengang imponerende hospitalsbygning, som stod klar til indretning i 1957, primært skulle huse fagene neurokirurgi og neurologi, hvis første overlæger og navnkundige professorer var henholdsvis Richard Malmros og C.J. Munch-Petersen.

Det, der engang hed Aarhus Kommunehospital, har haft flere navne, efter at først amtet og siden regionen overtog driften fra Aarhus Kommune.

Blandt navnene har været "Århus Sygehus, Nørrebrogade" og "Århus Universitetshospital. Århus Sygehus, Nørrebrogade" samt "Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade".


­