Aarhus Universitets segl

Marts 2019

Månedens billede (161)

Som Månedens billede viser vi denne gang en nyerhvervelse til den universitetshistoriske samling. Vi har kendt billedet gennem mange år, men har nu modtaget, hvad der formentlig er et af de indrammede "pragt-fotografier", som Aarhuus Stifttidende omtalte 24. april 1931, og som hvert af byrådsmedlemmerne havde modtaget et eksemplar af.

Ifølge ovennævnte blad bar fotografierne følgende påskrift: "Til Minde om det Byraad, der paa Aarhus By's Vegne den 22. August 1929 skænkede Grunden til det jydske Universitet".

Bag på det eksemplar, som vi nu har erhvervet, efter at det i årtier har befundet sig i skiftende administrationskontorer på Aarhus Universitet, er teksten dog anderledes, og den er egenhændigt nedfældet i hånden af landsretssagfører Carl Holst-Knudsen. Denne tekst, som tydeligvis er skrevet ved en noget senere lejlighed, er dog fejlbehæftet, idet den mangeårige travle bestyrelsesformand har sammenblandet forskellige møder, og der er derfor ingen grund til at gengive den her.