Aarhus Universitets segl

Oktober 2005

Månedens billede (1)

Månedens billede fra efteråret 1933 viser diskuterende studenter i haven ved Marselisborg Studentergaard på Marselis Tværvej nær skovene syd for Århus. 

Bygningen, der oprindelig var opført i 1916 som klinik for en fremtrædende øjenlæge i Århus, var blevet erhvervet af "Universitets-Samvirket, Aarhus" og efterfølgende ombygget til kollegiebrug.

Studentergaarden blev indviet 11. september 1928 - samme dag som Universitetsundervisningen i Jylland indledte sin virksomhed. På Marselisborg Studentergaard var der værelser til ca. 25 udenbys mandlige studenter. Nummer to fra venstre på billedet er Ernst Rehben (1914-), der i 1942 blev cand.mag. i tysk, fransk og dansk, og som nu gennem mange år har boet i Lyon. Fotografiet er overdraget til Universitetshistorisk Udvalg i 1993 af fhv. landsarkivar P. Kr. Iversen, Aabenraa.

Studenterne på billedet befinder sig omkring den fem år gamle studenterlind.

Hør Folmer Wisti (1908-2000) fortælle om det politiske miljø på Marselisborg Studentergaard omkring 1933-1934. Lydklippet stammer fra Universitetshistorisk Udvalgs erindringsinterview med Wisti 21. september 1993. Folmer Wisti blev kendt som "den første jyske magister", dvs. første mag.art. fra Aarhus Universitet i 1936. I dag er slavisten Folmer Wistis navn især forbundet med hans stiftelse i 1940 af Det danske Selskab, der i 1989 ændrede navn til Det Danske Kulturinstitut, og som i dag har afdelinger i en lang række lande. Kunstneren Thomas Kluges portræt fra 1999 af Folmer Wisti hænger i dag i det nationale portrætgalleri på Frederiksborg Slot.

I 1941 omdannedes Marselisborg Studentergaard til kollegium for kvindelige studerende - se flere fotos fra Studentergaarden.