Aarhus Universitets segl

December 2005

Månedens billede (3) 

Julekomsammen i Højspændingshallen ved Det fysiske Institut ca. 1941-1942. Læs om Det fysiske Instituts historie 1938-1941  - dvs. perioden, hvor Højspændingsanlægget blev etableret - og se professor Sven Werners artikel fra 1941 om dette atomforskningsanlæg. Hør desuden  professor, dr.phil. Knud Maack Bisgårds kommentar til fotografiet. Knud Maack Bisgård (1921-2005) var tilknyttet Det fysiske Institut i perioden 1947-1967 og har i år 2000 på opfordring fra Universitetshistorisk Udvalg indtalt kommentarer til en billedsamling bestående af et par hundrede institut-fotos, som han på et tidligere tidspunkt har overdraget til udvalget. Nederst til venstre i mørkt arbejdstøj to medarbejdere fra Thomas B. Thrige, Odense - vist nok Laursen og Hansen - sammen med laboratoriemester Olsson. Ved det fjerneste bord fra venstre lærling Poul Henning Sørensen og finmekaniker Walther Jensen. Endelig ses i højre side fra øverst og nedefter dr.phil. J.M. Lyshede, professor, dr.phil. Sven Werner og dr.phil. C.B. Madsen. Billedet er taget 4-5 år før Maack Bisgårds tilknytning til Aarhus Universitet, og man ved ikke, hvem fotografen er.

 

I Universitetshistorisk Udvalgs arkiv befinder sig i øvrigt et par universitets-julekort fra samme periode - se julekort.