Aarhus Universitets segl

April 2009

Månedens billede (43)

Udklip fra Demokraten 25.4.1934. (Universitetshistorisk Udvalgs udklipssamling).

I anden halvdel af april 1934 forelå statens anerkendelse af den humanistiske undervisning ved Aarhus Universitet, hvilket indebar såvel ret til afholdelse af eksamen fra vinteren 1934-1935 som tilsagn om statens overtagelse af driftsudgifterne (kommunen havde hidtil afholdt en betydelig del af disse).

De eksisterende docenturer (i dansk sprog og dansk litteratur, tysk, engelsk, fransk samt klassisk filologi og historie) blev opnormeret til professorater, og samtidig oprettedes nye docenturer i lingvistik og historie.

Året efter kom den officielle konstituering af Det Humanistiske Fakultet.