Aarhus Universitets segl

November 2009

Månedens billede (50)

Borgmester Jakob Jensen (t.v.) og landsretssagfører C. Holst-Knudsen på Århus Byråds udflugt til Samsø i 1928. Billedet, der så vidt vides aldrig tidligere har været offentliggjort, er i 2009 overdraget til Universitetshistorisk Udvalg af Karen Sadowski, barnebarn af Jakob Jensen.

Den socialdemokratiske borgmester Jakob Jensen og det konservative byrådsmedlem Carl Holst-Knudsen indtog begge fremtrædende poster i organisationen "Universitets-Samvirket, Aarhus", for hvilken det i 1928 lykkedes at få etableret Universitetsundervisningen i Jylland, som fem år senere kom til at bære navnet Aarhus Universitet. Fra 1928 sad de begge i Universitetsundervisningens bestyrelse. Efter overlæge Victor Albeck s død i 1933 fungerede Holst-Knudsen som formand for Aarhus Universitets bestyrelse frem til 1956.

   

Det er borgmester Jakob Jensen, der egenhændigt har noteret bemærkningerne på billedets bagside.


Månedens billede: Arkiv