Aarhus Universitets segl

Mærkedage 2014

Mærkedage 2014

125 år siden

 • Langelandsgades Kaserne klar til brug i slutningen af oktober 1889

100 år siden

 • Tyge Søndergaard blev født 27. august 1914 (og døde 9. maj 1990)
 • Gunnar Andreasen blev født 22. december 1914 (og døde 5. januar 1989)

95 år siden

 • Skelsættende møde om universitetssagen 1. marts 1919 i Aarhus
 • Universitetskommissionen nedsattes (og sad til 1925)

90 år siden

 • Fra 1924 afholdtes kursus i fødselshjælp i Aarhus

 85 år siden

 • Første stillingskonkurrence ved litteraturdocenturet 1929
 • Firmaet Remington stillede brugt skrivemaskine til rådighed for UiJ i 1929
 • Kommunen donerede grund til universitetet 1929

80 år siden

 • I sommeren 1934 bestod de første medicinstuderende kantussen
 • Statsbiblioteket blev de jure universitetsbibliotek 1934
 • Docenterne udnævntes til professorer 1934
 • Studenterrådets første studenterhåndbog udkom i 1934

 75 år siden

 • Harald Ingholt ansattes i nyoprettet docentur i hebraisk 1. januar 1939
 • Nyoprettet professorat i hygiejne besattes af Skùli V. Gudjònsson 1. januar 1939
 • Kort K. Kortsen (født 2. maj 1882) døde 9. februar 1939
 • Teologisk forening stiftet april 1939
 • Handelshøjskolen i Aarhus blev oprettet 15. september 1939

70 år siden

 • Professor, dr. jur. Frantz Dahls juridiske bibliotek blev overdraget til AU 1944 v. gavebrev medio juni 1944
 • Stud.theol. Christian Ulrik Hansen henrettedes af tyskerne 23. juni 1944
 • Aarhus Universitets Forskningsfond blev oprettet 2. september 1944
 • Royal Air Force tilintetgjorde Gestapos hovedkvarter i parkkollegierne 31. oktober 1944
 • Arkitekt Povl Stegmann myrdet på tysk foranledning (clearingmord) 30. november 1944

65 år siden

 • Klaasisk Arkæologisk Studiesamling blev oprettet 1949

60 år siden

 • Det Naturvidenskabelige Fakultet konstitueredes aug. 1954/konstituering godkendtes af Lærerforsamlingen 8. september 1954
 • Geografi overflyttedes fra Det Humanistiske til Det Naturvidenskabelige Fakultet 1954
 • Første kvindelige professor ansat 1. marts 1954
 • Første kontorchefudnævnelse ved AU 1. april 1954
 • Ny eksamensordning blev indført på lægevidenskab i 1954
 • Justus Hartnack blev ansat som professor i filosofi 1. juli 1954
 • Svend Bundgaard blev 1. august 1954 ansat som professor i matematik
 • Sandbjerg Gods blev doneret til Aarhus Universitet med virkning fra 1. september 1954

 50 år siden

 • Første nyretransplantation i Danmark fandt sted i Aarhus 18. april 1964
 • Samfundsfag blev oprettet som fag i 1964
 • Nyt studenterhus/administrationsbygning indviet på trekantsgrunden 10. oktober 1964

 40 år siden

 • Fysisk Instituts nye bygning blev indviet i 1974
 • Der opføres pavilloner i parken ved Sandbjerg Gods,og der indrettedes auditorium og spisesal m.v. i eksisterende bygninger (grupperum etc.)